Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 23/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman isplate bonusa iz procenjene dobiti zaposlenima i članovima uprave i učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti za 2023. godinu
 • Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (većina odredbi je u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Mogućnost nastavka radnog odnosa po ispunjenju uslova za odlazak u penziju
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija

Informator 22/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Precizirani su postupak i potrebna dokumentacija za obračun i refundaciju naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO po osnovu zahteva za isplatu naknade zarade podnetih počev od 4.11.2023. godine
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Popis imovine i obaveza pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Informator 21/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2024. godinu
 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora narodnih poslanika (RIK, lokalne izborne komisije i birački odbori)
 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Povećanje novčanih naknada mladima u okviru programa “Moja prva plata” i novi Javni poziv za realizaciju programa

Informator 20/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Vlada RS je predložila Zakon o budžetu RS za 2024. godinu i izmene i dopune Zakona o bužetskom sistemu, pojedinih poreskih zakona, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o javnim nabavkama
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na prvi dan njegove krsne slave i na uvećanje zarade za rad na prvi dan krsne slave
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • O nekim pitanjima vezanim za poreski tretman nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva

PDV 10/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi (povećani) iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigarete
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
 • Od 1.10.2023. godine u primeni je novi iznos akcize na nesagorevajući duvan
 • Naknada za korišćenje javnog puta (putarina) – obaveza izdavanja elektronske fakture za ENP dopune, izuzeće od obaveze izdavanja fiskalnog računa, poreski tretman i pravo na odbitak prethodnog poreza

Informator 19/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju (dualni model obrazovanja za srednje škole)
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta
 • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Revizija finansijskih izveštaja

Informator 18/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo sa rada i mirovanje radnog odnosa
 • Povreda na radu i profesionalno oboljenje /pojam; prava zaposlenih na bezbednost na radu, na naknadu zarade/plate za vreme bolovanja zbog odsustvovanja sa rada usled navedenih slučajeva i na naknadu štete; obaveze poslodavca/

PDV 9/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Ažurirano je Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a

Informator 17/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Uslovi pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize u inostranstvu
 • Lični i fizički prenosi sredstava u inostranstvo i iz inostranstva
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Informator 16/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o strancima  i Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Donet je zakon kojim se propisuje jednokratna  novčana pomoć od 10.000 dinara za svako dete rođeno 21.11.2006. godine i posle tog datuma
 • Obračunavanje i plaćanje  poreza na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)

PDV 8/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Izmena poreske prijave za PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izvršena je dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Promet investicionog zlata
 • Prodaja putem interneta

Pogledajte video

Da biste pogledali video neophodno je da ste ulogovani na sajt.

CEKOS IN- OVO VIDEO PREDAVANJE koje obuhvata sledeće teme:

 • Solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;
 • Novčane pomoći za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;
 • Druge pomoći zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;
 • Poreski tretman novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.