Stručni časopis “PDV”

Obim i kompleksnost tema i nedoumica u praktičnoj primeni:

  • Zakona o porezu na dodatu vrednost, 
  • Zakona o akcizama, 
  • Zakona o fiskalnim kasama,
  • Zakona o duvanu, 
  • Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja,

osnovni su razlog što ovu tematiku obrađuje specijalizovani časopis “PDV”, jedinstven na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu omogućavaju lakšu praktičnu primenu navedenih zakona, a svaka izmena iz ove oblasti je pravovremeno obrađena i prezentovana čitaocima na razumljiv način, uz brojne primere iz prakse.

Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je NEOGRANIČENO (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).
Stalne rubrike u okviru ovog časopisa, pored Teme broja i poglavlja o primeni propisa u vezi sa napred navedenim zakonima, su i: Službena mišljenja nadležnih ministarstava, koja su od posebnog značaja za primenu ove pravne regulative u praksi; Prilozi, gde korisnik može pronaći poslednje podatke o: dobrima i uslugama koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV od 10%; poreskim oslobođenjima od PDV za promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza; iznosima i stopama akciza; uplatnim računima; proizvođačima fiskalnih kasa; Pitanja i odgovori; Podsetnik na rokove plaćanja.

Format časopisa: A5

Periodika izlaženja: jednom mesečno, tj. 12 brojeva godišnje, a u slučaju vanrednih okolnosti – i više.