Pretplata

Pretplata na elektronska izdanja na stručne časopise je uključena u cenu pretplate na štampana izdanja i obuhvata:

PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA “INFORMATOR” I “PDV”

(na godišnjem nivou – najmanje 24 broja časopisa “Informator” + Registar objavljenih napisa tokom godine i najmanje 12 brojeva časopisa “PDV”)

NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA

(direktnim pozivom na broj 011/30 35 435) sa našim savetnicima, svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni

POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA PREKO E-MAIL-a (NEOGRANIČEN BROJ)

Odgovori na pitanja putem e-mail-a će se davati u najkraćem roku, s tim što je neophodno da pitanja poslata na adresu office@cekos.rs budu jasna i konkretna

Prijem određenih knjiga iz edicije “Propisi”

Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i/ili podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene)

Korišćenje 11 servisa za obračune kamata NA SAJTU WWW.KAMATA.RS

Obračun zatezne kamate (dinari i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”, kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD,…. Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 – Zakup.

Korišćenje servisa “Obrasci za popunjavanje” na sajtu www.cekos.rs

Popunjavanje, štampa i arhiviranje velikog broja obrazaca

Slobodan pristup sajtu www.cekos.rs – bloku za pretplatnike

Čitanje izabranih aktuelnih stručnih članaka

DETALJNE INFORMACIJE
O CENAMA PRETPLATE, NARUČIVANJU I NAŠIM OSTALIM IZDANJIMA MOŽETE DOBITI NA SAJTU:

WWW.CEKOS.RS

ILI POZIVOM NA BROJ:

011/ 30 35 435