Pretplata

Pretplata na elektronska izdanja na stručne časopise je uključena u cenu pretplate na štampana izdanja i obuhvata:

PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA “INFORMATOR” I “PDV”

(na godišnjem nivou – najmanje 24 broja časopisa “Informator” i najmanje 12 brojeva časopisa “PDV”)
ELEKTRONSKA IZDANJA STRUČNIH ČASOPISA, KNJIGA IZ EDICIJE “PROPISI” SU UKLJUČENA U CENU PRETPLATE NA ŠTAMPANA IZDANJA ČASOPISA, što znači da pretplatnici na štampano izdanje mogu koristiti i elektronsko izdanje BEZ DODATNOG PLAĆANJA. Elektronska izdanja časopisa se mogu koristiti na Cekos in – ovom sajtu: www.strucnaliteratura.rs.
NOVO: Pored elektronskih izdanja stručnih časopisa i knjiga na sajtu www.strucnaliteratura.rs pretplatnici mogu koristiti i Online zbirku pitanja i odgovora objavljenih u stručnim časopisima “Informator” i “PDV”.

NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA

Konsultacije sa našim savetnicima se dobijaju pozivom na broj 011/30 35 435 svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h. Pored telefonskih konsultacija CEKOS IN daje odgovore na koncizna i jasna pitanja postavljena  putem e-mail-a .

NOVO! Od 1.01.2022. godine CEKOS IN daje stručne konsultacije podeljene u dve kategorije:

  • kraće konsultacije i odgovori na pitanja na koje je moguće odgovoriti trenutno ili u kratkom vremenskom roku – ova kategorija usluga je uključena u cenu pretplate,
  • konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN – ovih savetnika van radnog vremena. Ova kategorija usluga nije uključena u cenu pretplate i pokrenuta je na zahtev pretplatnika koji imaju potrebu za ovakvim vidom konsultacija. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN. Ukoliko imate potrebe za ovakvim vidom konsultacija, molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj 011/30 35 435.

Prijem određenih knjiga iz edicije “Propisi”

Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i/ili podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene)

Korišćenje 11 servisa za obračune kamata NA SAJTU WWW.KAMATA.RS

Obračun zatezne kamate (dinari i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”, kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD,…. Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 – Zakup.

Korišćenje servisa “Obrasci za popunjavanje” na sajtu www.cekos.rs

Popunjavanje, štampa i arhiviranje velikog broja obrazaca

Slobodan pristup sajtu www.cekos.rs – bloku za pretplatnike

Čitanje izabranih aktuelnih stručnih članaka

DETALJNE INFORMACIJE
O CENAMA PRETPLATE, NARUČIVANJU I NAŠIM OSTALIM IZDANJIMA MOŽETE DOBITI NA SAJTU:

WWW.CEKOS.RS

ILI POZIVOM NA BROJ:

011/ 30 35 435