Stručni časopis “Informator”

“INFORMATOR” je već 30 godina jedan od vodećih stručnih časopisa na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu su aktuelni, sa detaljnim objašnjenjima, uputstvima i konkretnim primerima za primenu zakonske regulative iz oblasti:

 • poreza na dohodak građana,
 • poreza na dobit pravnih lica,
 • poreza na imovinu,
 • poreskog postupka,
 • radnih odnosa,
 • kolektivnog ugovaranja,
 • doprinosa za obavezno soc. osiguranje,
 • penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • zdravstvenog osiguranja i zaštite,
 • propisa koji uređuju rad državnih organa, javnih službi, lokalne samouprave,
 • obrazovanja,
 • računovodstva,
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • platnog prometa,
 • trgovine,
 • stanovanja,
 • propisa o privrednim društvima,
 • javnih nabavki,
 • deviznog poslovanja, itd.

Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je NEOGRANIČENO (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).
Sastavni deo časopisa su Aktuelni statistički podaci, gde se daje pregled podataka o potrošačkim cenama, zaradama (neto i bruto), industrijskoj proizvodnji, cenama proizvođača industrijskih proizvoda i dr. a na osnovu zvaničnih podataka zavoda za statistiku. U okviru istog poglavlja objavljujemo i podatke o visini referentne kamatne stope NBS, zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, o iznosima roditeljskog dodatka i cenzusa za dečiji dodatak i drugo.
Aktuelna službena mišljenja nadležnih ministarstava, objavljuju se u okviru časopisa prema značaju za sprovođenje zakona na koje se odnose.

Format časopisa: A5; 

Periodika izlaženja: minimum 2 broja mesečno, a često i više, jer aktuelnost tema nameće potrebu za izlaskom dodatnih brojeva u okviru meseca.