Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 1/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-u, ZAKONA O FISKALIZACIJI, ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU I ZAKONAO ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZAU KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost – na snazi od 1.01.2023.
 • Izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji – na snazi od 20.12.2022. godine
 • Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju – na snazi od 1.01.2023.
 • Izmene i dopuna Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – na snazi od 20.12.2022. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Doneta je izmena Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (u primeni do 31.01.2023. godine)
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 16.01.2023. godine
 • Podsetnik na nove iznose akciza na cigarete, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2023. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.12.2022. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 16.01.2023.
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2022. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OAEL je najkasnije 16.01.2023. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30.01.2023.
 • Podsetnik na obaveze koje treba izvršiti u januaru 2023. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Izmene i dopune Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja – pregled stavova Ministarstva finansija

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 22.12.2022. godine
 • Ažurirane poreske kategorije
 • Dokument – Sistem elektronskih faktura – Detalji nove verzije (Release 3.0)

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskim proizvodima, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja/odgovori u vezi sa propisima o elektronskom fakturisanju i fiskalizaciji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost i elektronsko fakturisanje

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope PDV-a i PDV naknade za poljoprivrednike
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2023. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa