Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 2/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE – PRIMENA, PROBLEMI U PRAKSI I ZAUZETI STAVOVI PO SPORNIM PITANJIMA

 • Ko je dužan da evidentira promet preko fiskalne kase?
 • Ko nije dužan da evidentira promet preko fiskalne kase?
  • Izuzeci koji su propisani Zakonom o fiskalnim kasama
  • Izuzeci koji su propisani Uredbom Vlade Republike Srbije
 • Obavezna dodatna oprema fiskalne kase
  • Terminal za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
  • Uređaj za plaćanje pomoću platnih kartica
 • Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Evidentiranje prometa (prodaje) na fiskalnoj kasi i sastavljanje fiskalnih dokumenata
  • Postupak ispravljanja grešaka prilikom evidentiranja prometa
 • Primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
  • Sporna pitanja o obuhvatu obaveze evidentiranja prometa robe na malo
  • Sporna pitanja kod označavanja sredstva plaćanja pri evidentiranju prometa na malo, odnosno vršenja usluga fizičkim licima
  • Sporna pitanja kod načina evidentiranja prometa preko fiskalne kase u ugostiteljstvu
  • Sporna pitanja kod načina evidentiranja prometa preko fiskalne kase kod turističkih organizacija
  • Sporna pitanja kod načina evidentiranja prometa kod specifičnih delatnosti i poslova
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija po pitanju evidentiranja prometa preko fiskalne kase

PRIMENA PROPISA O PDV-U

 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak od 1. januara 2020. godine – način podele, način i postupak utvrđivanja srazmernog odbitka i način iskazivanja –
  • Delimično priznavanje poreskog odbitka – podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
   • Podela prethodnog poreza na osnovu kriterijuma stvarne upotrebe dobara i drugih ekonomskih kriterijuma upotrebe dobara
   • Podela prethodnog poreza na osnovu kriterijuma učešća prometa – srazmerni odbitak
   • Način i postupak utvrđivanja srazmernog odbitka
   • Obaveza ispravke srazmernog poreskog odbitka
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku četvrtog kvartala 2019. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) je od 1. do 18. februara 2020. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
  • Refakcija i refundacija PDV-a (stranom obvezniku, humanitarnim organizacijama, tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kupcu prvog stana, kupcu hrane i opreme za bebe)
   • Refakcija stranom obvezniku (Obrazac REF 1)
   • Refakcija humanitarnim organizacijama (Obrazac REF 2)
   • Refakcija tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama (Obrazac REF 3A)
   • Refakcija diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (Obrazac REF 5)
   • Refundacija kupcu prvog stana (obrasci RFN i IKPS PDV)
   • Refundacija kupcu hrane i opreme za bebe (Obrazac RFNB)
  • Povraćaj PDV-a stranom državljaninu (Obrazac ZPPPDV)

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i cigare i cigarilose – u primeni od 1. juna 2020. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase