Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 6/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XIX, XX, XXI I XXII VANREDNOM ZASEDANJU, PREGLED MEMORANDUMA I PROTOKOLA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

III. OD 12.02.2020. GODINE, KADA STUPA NA SNAGU ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI, PRESTAJE DA VAŽI ČLAN 140. ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA (koji propisuje zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija)

IV. VRSTE I NIVOI KVALIFIKACIJA I UPOREDNI PREGLED NIVOA KVALIFIKACIJA I STEPENA STRUČNE SPREME

V. DODATNA OBJAŠNJENJA U VEZI SA IZVRŠENJEM NA ZARADI SHODNO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (dopuna teksta objavljenog u “Informator”-u broj 1/2020)

 • Razlike u ograničenju izvršenja na zaradi pre i posle izmene člana 258. Zakona i do kog maksimalnog iznosa se mogu sprovesti izvršenja na zaradi po sudskim rešenjima
 • Izvršenje na zaradi po osnovu administrativnih zabrana i po osnovu obe vrste sudskih rešenja
 • Uklapanje u propisane limite iznosa za izvršenje po starim i novim sudskim rešenjima

VI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU

VII. PRAVO USVOJIOCA, HRANITELJA, ODNOSNO STARATELJA NA ODSUSTVO SA RADA I NAKNADU ZARADE

VIII. PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE, ODNOSNO DODATAK NA PLATU PO OSNOVU “MINULOG RADA”

 • Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu “minulog rada”
 • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na “minuli rad”
 • Elementi za obračun “minulog rada”
 • Definisanje godina rada u radnom odnosu kod poslodavca shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika
 • Definisanje godina rada u radnom odnosu kod poslodavca shodno Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama
 • Pitanja i odgovori u vezi sa utvrđivanjem dužine radnog staža za državne službenike i nameštenike i zaposlene u državnim organima i javnim službama
 • Mogućnost utvrđivanja većeg prava i povoljnijih uslova, shodno Zakonu o radu
 • Naknada zarade i “minuli rad”

IX. PRAVA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE ZA VREME RADNOG ODNOSA, PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA I U SLUČAJU PONOVNOG ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • Pravo zaposlenih invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu i naknadu zarade na teret poslodavca i na teret RFZO, kao i na naknadu na teret Fonda PIO
  • Pravo invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu
  • Obračun poreza i doprinosa na zaradu invalida rada II i III kategorije invalidnosti
  • Pravo zaposlenih invalida rada II i III kategorije na uvećanu zaradu u skladu sa članom 108. Zakona o radu
  • Pravo invalida rada II i III kategorije na naknadu troškova i druga primanja koja su propisana Zakonom o radu
  • Način utvrđivanja naknada zarada invalidima rada II i III kategorije koje se isplaćuju na teret poslodavca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja invalida rada II i III kategorije koja se isplaćuje na teret Fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO)
  • Pravo invalida rada II i III kategorije na naknadu po osnovu invalidnosti na teret Fonda PIO
  • Refundacija isplaćene novčane naknade invalidima rada II i III kategorije, obračun poreza i doprinosa na te naknade i popunjavanje Obrasca PPP-PD
  • Usklađivanje zatečene naknade za invalide rada II i III kategorije
 • Pravo na otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa invalidima rada II i III kategorije po osnovu “tehnološkog viška”
 • Pravo na novčanu naknadu invalida rada II i III kategorije invalidnosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje i način njenog obračuna i isplate
 • Prava invalida rada II i III kategorije – korisnika posebnog vida invalidske penzije kao prevedenog prava

X. PITANJA I ODGOVORI

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA