Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

PDV 6/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2023. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 2 je 30.06.2023. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2023. godine

Informator 11/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu stupio je na snagu 7.05.2023. godine /prikaz najznačajnijih odredbi/
 • Donet je novi Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda koji, pored ostalog, donosi i novine za poslodavce pri isplati naknade troškova za prevoz zaposlenih do i sa posla
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora

Informator 10/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa po čl. 175-178. Zakona o radu
 • Razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca po odredbama člana 179. Zakona o radu, postupak koji poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu i slučajevi i pravne posledice nezakonitog otkaza
 • Pravo na otpremninu kod prestanka radnog odnosa

PDV 5/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10% (nastavak teme iz broja 4/2023 časopisa “PDV”)
 • Istekao je period primene odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama, pa su od 1.05.2023. godine za ove derivate nafte ponovo na snazi poslednji usklađeni iznosi akcize

Informator 9/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Prava zaposlenih po osnovu praznovanja, odnosno rada na dane prvomajskih praznika u 2023. godini (1. i 2. maj)
 • Naknada zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada – pojam, slučajevi u kojima se može ostvariti, način obračunavanja i poreski tretman
 • Pripravnički staž – načini na koji se može obaviti, trajanje, visina zarade/plate pripravnika

Informator 8/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu, koji se obračunava i plaća samooporezivanjem, na obrascu PP GPDG, najkasnije do 15. maja 2023. godine
 • Pokriće troškova sistematskih pregleda zaposlenih iz sredstava poslodavca
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ
 • Prava zaposlenih i obaveze poslodavca u slučaju statusne promene, odnosno promene pravne forme poslodavca /u skladu sa odredbama Zakona o radu/

PDV 4/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10%
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 18.04.2023. godine
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2023. godine)

Informator 7/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja verskih praznika u aprilu 2023. godine i na uvećanu zaradu za rad na dane tih praznika
 • Zakupnina i koeficijenti za obračun visine zakupnine za stanove u javnoj (državnoj) svojini i svojini građana, zadužbina i fondacija u 2023. godini
 • Objavljen je podatak za utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje za frilensere (videti servis za obračun poreza i doprinosa za Frilensere na sajtu www.prihodi.rs)

Informator 6/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Ostvarivanje prava na jubilarne i godišnje nagrade u 2023. godini i poreski tretman
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2023. godini

Informator 5/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman davanja poklona i organizovanja proslava povodom Dana žena – 8. marta
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu samooporezivanjem vrše obveznici koji vode poslovne knjige – do 31. marta 2023. godine
 • Pregled statističkih podataka za 2022. godinu

PDV 2/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Obaveza fakturisanja putem SEF-a
 • Evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja /u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja/