Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 11/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOJ I DEVETOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI

 • Usvojeni zakoni
  • Novi zakoni
   • Početak primene Zakona o elektronskom fakturisanju
    – obaveze subjekata javnog i privatnog sektora
  • Izmene i dopune zakona
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma

IV. PROPISAN JE POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBAVEZA ZA PLAĆANJE  POREZA I DOPRINOSA SAMOOPOREZIVANJEM ZA OBVEZNIKE KOJI OSTVARUJU PRIHODE PO OSNOVU RADA /oporezivanje frilensera/

 • Utvrđivanje obaveza poreza i doprinosa na prihode frilensera ostvarene u periodu od 1.01.2015. do 30.09.2021. godine i način njihove otplate
 • Normirani troškovi u dinarskom iznosu
 • Porez na prihode frilensera od autorskih i srodnih prava
 • Porez na prihode frilensera po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad
 • Podnošenje poreske prijave – Obrazac PP OPO

V. OBAVEZA POSLODAVCA DA UPLATI DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEISPLAĆIVANJA ZARADE ZAPOSLENIMA

VI. OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM DOSTAVI OBRAČUN ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE, KAO I DA VODI MESEČNU EVIDENCIJU ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade
 • Obaveza vođenja mesečne evidencije zarade i naknade zarade

VII. RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE KAO OSNOV ZA KNJIŽENJE U POSLOVNIM KNJIGAMA (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)

 • Poslovne promene i računovodstvene isprave
 • Vrste računovodstvenih isprava
 • Formalni izgled računovodstvene isprave
 • Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava
 • Čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava

VIII. PRIMENA PROPISA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU

 • Predmet zakona
 • Imovina na koju se utvrđuje poseban porez
 • Stavke za utvrđivanje imovine na koju se utvrđuje poseban porez
 • Postupak utvrđivanja imovine i posebnog poreza
 • Specifičnosti vođenja upravnog spora
 • Šta ostaje za unakrsnu procenu poreske osnovice iz člana 59. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

IX. TAJNI PODATAK U PORESKOM POSTUPKU

 • Načelo čuvanja tajnog podatka u poreskom postupku
 • Poreska uprava i jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godišnje objavljuju podatke o iznosu poreskog duga poreskih obveznika

X. AKTI KOJIMA SE UREĐUJU PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH /kroz pitanja i odgovore/

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA /Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja/