Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 18/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. AVGUSTA 2020. GODINE

IV. RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TROŠKOVA ČIJA VISINA JE PRETHODNO LIMITIRANA – troškovi usluga mobilne telefonije

V. UTVRĐIVANJE OTKUPNE I UGOVORNE CENE STANA PRILIKOM OTKUPA NA RATE, U CELOSTI I PREOSTALOG – NEOTKUPLJENOG DELA STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINI

 • Otkupna, ugovorna cena stana i moguća umanjenja
 • Uputstvo o načinu utvrđivanja otkupne cene stana
 • Ugovorna cena stana
 • Obračun ugovorene cene stana ako je stan bio otkupljen na rate pa se zahteva otplata ostatka duga u celosti

VI. MINISTARSTVO FINANSIJA JE OBJAVILO UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

VII. NAKNADA ZARADE, ODNOSNO PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJE) KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET POSLODAVCA

 • Osiguranici zaposleni koji imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja penzionisanim licima koja su ponovo zasnovala radni odnos
  • Osiguranici koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Slučajevi kada osiguraniku pripada pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Slučajevi u kojima osiguranicima ne pripada pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Obezbeđivanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Naknada zarade koja se od prvog dana bolovanja obezbeđuje na teret RFZO (zbog dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva i nege bolesnog deteta do tri godine starosti)
  • Naknada zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
  • Naknada zarade za vreme bolovanja u posebnim slučajevima (rad sa skraćenim radnim vremenom)
 • Osnovica naknade zarade za zaposlene za vreme bolovanja na teret poslodavca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca za invalide rada II i III kategorije
  • Način utvrđivanja osnovice za zaposlene koji u toku trajanja bolovanja raskinu radni odnos sa jednim poslodavcem i zaključe ugovor o radu sa drugim poslodavcem
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca
  • Visina naknade zarade za vreme “trudničkog bolovanja”
  • Utvrđivanje većih prava zaposlenih na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Naknada zarade za vreme bolovanja zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću
 • Obračun naknade zarade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret poslodavca
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana
 • Naknada za vreme bolovanja vojnih invalida
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
 • Kaznene odredbe u skladu sa Zakonom o radu
 • PRILOG: Spisak kolektivnih ugovora koji propisuju obavezu isplate naknade zarade u visini od 100% osnova za naknadu za vreme bolovanja ili odsustva sa rada u vezi sa bolešću COVID-19

VIII. ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)

 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu i Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Način utvrđivanja zloupotrebe bolovanja
 • Mere u slučaju utvrđene zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu i Zakonu o zdravstvenom osiguranju
  • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza kada postoje olakšavajuće okolnosti (član 179a Zakona o radu)
  • Obustavljanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Prekršajna odgovornost osiguranika zbog zloupotrebe bolovanja

IX. PITANJA I ODGOVORI

X. UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I DEFINICIJA KAMATE

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA