Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 4/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 4/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Solidarne pomoći
 • Novčane pomoći
 • Druge pomoći
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA – SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2024. GODINE

IV. DANI PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI – SRETENJA (15. I 16. FEBRUAR) I PRAVA ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE ILI NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DANE OVOG PRAZNIKA

V. POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA 2023. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2024. GODINE

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2023. godinu
 • Pravo na prestanak uplate doprinosa po osnovu ugovorene naknade u toku 2024. godine

VI. PODSEĆAMO NA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA KOJE SU U PRIMENI OD 1. FEBRUARA 2024. GODINE

VII. USVOJENA JE UREDBA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DUALNOM OBRAZOVANJU

 • Subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad
 • Podrška školama za upis učenika na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja
  • Gubitak prava učenika na podršku
 • Konkurs za dodelu sredstava
  • Sprovođenje konkursa i odlučivanje
 • Praćenje korišćenja sredstava

VIII. USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU U CRNOJ GORI U 2024. GODINI, PREMA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O PIO /što je od značaja kada se penzija ostvaruje po osnovu Sporazuma o socijalnom osiguranju/

IX. TABELARNI PREGLED OSNOVICA, STOPA POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA ODREĐENA PRIMANJA