Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 23/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRAVO NA PRAZNOVANJE I NA NAKNADU ZARADE ILI UVEĆANU ZARADU ZA RAD NA PRVI DAN “KATOLIČKOG BOŽIĆA” – 25. DECEMBRA 2022. GODINE

III. USVOJENA JE NOVA ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE, KOJA JE U PRIMENI OD 1.01.2023. GODINE

 • Način plaćanja naknada za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija
 • Naknade propisane Odlukom – tabelarni pregled

IV. PRIMANJE I DAVANJE DONACIJA /pojam, fiskalne povlastice i poreski tretman/

 • Pojmovno određenje donacija
 • Fiskalne povlastice kod donacija u skladu sa Zakonom o donacijama
 • Poreski tretman donacija
  • Poreski tretman donacija sa stanovišta Zakona o PDV-u
  • Poreski tretman donacija u RS sa stanovišta poreza na dohodak građana
  • Poreski tretman donacija u RS sa stanovišta poreza na dobit pravnih lica
  • Poreski tretman donacija u Republici Srbiji sa stanovišta poreza na poklon

V. OSTVARIVANJE PRAVA NA STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM – “BENEFICIRANI STAŽ”

 • Penzijski staž
 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Uslovi za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Postupak i način utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih na poslovima za koje je utvrđeno pravo na “beneficirani staž” osiguranja
 • Revizija radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža osiguranja
 • Specifičan vid staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
  • Obveznik uplate dodatnog doprinosa za PIO
  • Osnovica za plaćanje dodatnog doprinosa za PIO i podnošenje Obrasca PPP-PD
  • Stope za plaćanje dodatnog doprinosa za PIO
  • Primer obračuna poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i dodatnog doprinosa za PIO za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za zaposlene
 • Pravo po osnovu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem po ranijim propisima
 • Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u matičnoj evidenciji
 • Značaj staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • “Beneficirani staž” je bez uticaja kod obračuna otpremnine, jubilarne nagrade, “minulog rada”, a može biti elemenat za dužinu godišnjeg odmora

VI. POLOŽAJ “FRILENSERA” U SKLADU SA PROPISIMA U REPUBLICI SRBIJI

 • Pojam “frilensera”
 • “Frilenseri” prema Zakonu o radu
 • “Frilenseri” u penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Prava “frilensera” po osnovu Zakona o PIO
  • Visina prava po Zakonu o PIO
 • “Frilenseri” u sistemu zdravstvenog osiguranja
 • “Frilenseri” u sistemu zapošljavanja, odnosno osiguranja za slučaj nezaposlenosti
 • Prijave na obavezno socijalno osiguranje
 • “Frilenseri” u sistemu dečije zaštite – finansijska podrška porodici sa decom
 • “Frilenseri” u poreskom sistemu i sistemu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pre izmena zakona iz 2021. godine, nakon izmena zakona u 2021. godini i predloženih izmena u 2022. godini

VII. ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA

 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu
 • Dopuna Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Izmene Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Izmene Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda