Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 13/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOJ, JEDANAESTOJ I DVANAESTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI

IV. PROGLAŠENE SU NAUSTAVNIM ODREDBE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM KOJE SE ODNOSE NA PRAVO I NAČIN UTVRĐIVANJA OSTALIH NAKNADA PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA ZA MAJKE – POLJOPRIVREDNE OSIGURANICE

V. IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA, KOJE SE ODNOSE NA UVEĆANJE KOEFICIJENTA KOD ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH U RFZO I RFPIO /primenjuju se počev od obračuna i isplate plata za maj 2021. godine/

VI. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM ZAKONIMA

 • Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu
  • Slučajevi u kojima je moguće zasnovati radni odnos na određeno vreme
  • Trajanje rada na određeno vreme
  • Radni odnos na određeno vreme u maksimalnom trajanju od 24 meseca (član 37. st. 1-3. Zakona o radu)
  • Rad na određeno vreme sa istim zaposlenim po članu 48. (direktor) i članu 174. (upućivanje na rad kod drugog poslodavca) Zakona o radu
  • Rad na određeno vreme sa pripravnikom
  • Radni odnos na određeno vreme u posebnim slučajevima (član 37. st. 4. i 5. Zakona o radu) koji može da traje duže od 24 meseca
  • Produženje ugovora o radu na određeno vreme aneksom ugovora o radu
  • Prestanak radnog odnosa na određeno vreme
  • Zaštita zaposlene na određeno vreme od prestanka radnog odnosa
  • Godišnji odmor i radni odnos na određeno vreme
  • Mogućnost ostvarivanja prava na bolovanje
  • Radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme u slučaju prekoračenja roka na koji je zasnovan
  • Zasnivanje i produžetak radnog odnosa na određeno vreme i korišćenje olakšica za to lice kao novozaposleno
  • Slučajevi kada radni odnos na određeno vreme može da traje duže od 6 meseci kako je propisano posebnim zakonima kao najduže
  • Ograničenje broja angažovanih lica sa kojima se može zasnovati radni odnos na određeno vreme
 • II. Rad na određeno vreme shodno posebnim zakonima

VII. PROCEDURA USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ROKOVI ZA USVAJANJE I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU

VIII. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

IX. SLUŽBENA MIŠLJENJA