Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 7/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

Dodatak časopisu:
PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2019. GODINU


.

SADRŽAJ INFORMATORA 7/2020:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2019. GODINE

IV. POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ  DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE POČEV OD 22.02.2020. GODINE  PRIMENJUJE SE I NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU KOMUNALNU  DELATNOST A NISU UČESNICI U NJEGOVOM ZAKLJUČIVANJU

V. OD 1. MARTA 2020. GODINE POČINJE PUNA PRIMENA ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

VI. JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2020. GODINI SASTAVLJAJU  KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

VII. DAVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

VIII. POSTUPANJE, IZVEŠTAVANJE I POSLOVI INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA /do 15. odnosno 31.03.2020. godine dostavlja se godišnji izveštaj za 2019. godinu/

IX. JUBILARNE NAGRADE

 • Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
 • Normativno uređivanje prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Jubilarne nagrade prema posebnim kolektivnim ugovorima zaključenim za teritoriju Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine
  • Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za decembar 2019. godine kao merilo za visinu jubilarne nagrade
  • Prosečna bruto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za decembar 2019. godine kao merilo za visinu jubilarne nagrade
 • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze

X. GODIŠNJE NAGRADE KOJE SE ISPLAĆUJU ZAPOSLENIMA

XI. PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-2R ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG  POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2019. GODINU – DO 15.05.2020. GODINE

 • Uvodne napomene
 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

XII. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM  OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE VRŠE DO 31.03.2020. GODINE (Obrazac PPI-1)

XIII. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XXV VANREDNOM ZASEDANJU


SADRŽAJ DODATKA:

Pregled statističkih podataka za 2019. godinu

 • PRILOG 1: Prosečne BRUTO zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2019. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • PRILOG 2: Prosečne NETO zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2019. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)