Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 7/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. OPOREZIVANJE PRIMANJA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, kao i naknada za rad biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora
 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima Republičke izborne komisije
 • Prilog: Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja ostvarena po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora

IV. OBRAZAC ARHIVSKE KNJIGE I OBAVEZA DOSTAVLJANJA PREPISA DO 30. APRILA 2022. GODINE

 • Vremenski obuhvat arhivske knjige
 • Obaveza dostavljanja prepisa do 30. aprila
 • Popunjavanje Obrasca AK

V. KNJIŽENJE RAZLIKA POREZA I DOPRINOSA PO “KONAČNOJ” PORESKOJ PRIJAVI – OBRAZAC PPDG-1S

VI. ASIGNACIJA, CESIJA I PREUZIMANJE DUGA KAO NAČIN PLAĆANJA KADA RAČUN PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA NIJE BLOKIRAN

 • Opšti deo (propisi)
 • Prenos potraživanja i dugovanja između rezidenata – poslovi u zemlji –
  • Asignacija (upućivanje)
  • Cesija (ustupanje potraživanja ugovorom)
  • Preuzimanje duga
 • Prenos potraživanja i dugovanja između rezidenata i nerezidenata – poslovi sa inostranstvom

VII. MOGUĆNOST RADNOG ANGAŽOVANJA KORISNIKA BILO KOJE VRSTE PENZIJE

 • Korišćenje starosne i prevremene starosne penzije i radno angažovanje
 • Korišćenje invalidske penzije i radno angažovanje
 • Korišćenje porodične penzije i radno angažovanje

VIII. PRAVO NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U PENZIJU

 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju i na otpremninu
 • Visina otpremnine pri odlasku u penziju
 • Primer obračuna otpremnine koja se isplaćuje pri odlasku u penziju i poreski tretman

IX. MOGUĆNOST ZA NASTAVAK RADA LICA KOJA SU STEKLA USLOV ZA ODLAZAK U STAROSNU ILI PREVREMENU STAROSNU PENZIJU, NA OSNOVU SPORAZUMA ILI UGOVORA O RADU

 • Mogućnost da zaposleni koji je ispunio uslove za odlazak u starosnu ili prevremenu starosnu penziju nastavi da radi na osnovu Sporazuma sa poslodavcem, bez ostvarivanja prava na penziju i otpremninu
 • Ponovno zasnivanje radnog odnosa Ugovorom o radu po ostvarenju prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju
 • Plaćanje poreza i doprinosa na zarade penzionisanih lica koja su ponovo zasnovala radni odnos
 • Ponovno određivanje visine penzije na osnovu naknadnog osiguranja

X. OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA “POLOVNIM” MOTORNIM VOZILIMA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA /u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu koje su u primeni od 31. marta 2022. godine/

 • Pojam motornog vozila
 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima prema odredbama ZPI
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnom” motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava