Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 21/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2023. GODINI

 • Novi zakoni
 • Izmene zakona
 • Autentično tumačenje (odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti)
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora i sporazuma

IV. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

 • Produžava se kontrolisano zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava – do 31.12.2026. godine (član 27k Zakona)
 • Upravljanje preuzetim obavezama (član 56. Zakona)
 • Dužnosti i odgovornosti trezora Republike Srbije (član 93. Zakona)
 • Centralizovani obračun primanja (član 93b Zakona)
 • Pomeranje rokova u prethodno propisanim odredbama koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

V. USVOJEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU (osvrt na pojedine odredbe tog zakona)

VI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Skraćivanje broja dana do kojih izabrani lekar može utvrditi bolovanje, sa 60 na 30 dana, uz ostavljanje mogućnosti da u propisanim slučajevima i dalje bude do 60 dana (član 143. Zakona)
 • Izabrani lekar je dužan da osiguranika uputi na prvostepenu lekarsku komisiju po isteku 30 dana, odnosno 60 dana bolovanja (u izuzetnim slučajevima), u slučaju povezivanja bolovanja, sa prekidom ili bez prekida (član 75. Zakona)
 • Prestanak obaveze poslodavca da vrši obračun naknade zarade za zaposlene koji su na bolovanju duže od 30 dana (član 102. Zakona)
 • Skraćivanje roka za dostavljanje zahteva za ostvarivanje naknade zarade za zaposlene koji su na bolovanju duže od 30 dana (član 109. Zakona)
 • Pravo osiguranog lica kome je utvrđen i status borca u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita boraca, na zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite na teret sredstava  obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 125. Zakona)
 • Izmene u nadležnosti prvostepene komisije RFZO (član 148. Zakona)
 • Usklađivanje kaznenih odredbi (čl. 260. i 261. Zakona)

VII. DOPUNJEN JE ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

VIII. IZMENJEN JE ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

 • Proširivanje oslobođenja po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava
 • Nadležnost za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava

IX. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

X. SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU, TJ. ZA PERIOD 2024-2026. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

XI. PLANIRANJE MOGUĆEG BROJA LICA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE U JAVNOM SEKTORU ZA 2024. GODINU

 • Utvrđivanje broja izvršilaca koji se bez saglasnosti mogu zaposliti kod korisnika javnih sredstava u 2024. godini
  • Zaokruživanje decimalnog broja
 • Izuzeci od ograničenja
 • Dodatno radno angažovanje
  • Izuzeci od ograničenja kod dodatnog radnog angažovanja
  • Mogućnost zapošljavanja u 2024. godini kod novoosnovanih korisnika javnih sredstava
 • Pretpostavke za novo zapošljavanje
 • Postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje
  • Ovlašćenje za odlučivanje
  • Način podnošenja molbe
  • Maksimalno moguće povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru u srednjoročnom fiskalnom periodu
  • Nerealizovane saglasnosti iz prethodne kalendarske godine
  • Obaveza objavljivanja kadrovskih podataka
  • Prekršaji

XII. PORESKI TRETMAN PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD LICA U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA NARODNIH POSLANIKA (RIK, lokalne izborne komisije i birački odbori)

 • Organi za sprovođenje izbora narodnih poslanika
 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima RIK-a
 • Prilog: Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja ostvarena po osnovu naknade za rad RIK-a

XIII. PORESKI TRETMAN PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD LICA U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA (izborna komisija i birački odbori)

 • Organi za sprovođenje lokalnih izbora
 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima izbornih komisija (osim članova RIK-a), kao i naknada za rad biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora
 • Prilog: Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja ostvarena po osnovu naknade za rad članovima izbornih komisija (osim članova RIK-a)

XIV. PRAZNOVANJE 11. NOVEMBRA (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravozaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu
  • Pravo zaposlenog na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
  • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

XV. POVEĆANJE NOVČANIH NAKNADA MLADIMA U OKVIRU PROGRAMA “MOJA PRVA PLATA” I NOVI JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

XVI. USVOJENE SU IZMENE UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI /koje su u primeni od 1.01.2024. godine/

XVII. RADNI I NERADNI DANI U 2024. GODINI /shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji/ I MOGUĆI MESEČNI FOND SATI ZA 2024. GODINU