Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 146

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 5/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Solidarne pomoći
  • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
  • Solidarna pomoć zaposlenom za slučaj rođenja deteta
  • Davanje zaposlenom koje se opštim aktom kod poslodavca karakteriše kao solidarna pomoć za koje nije predviđeno poresko oslobođenje
  • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Novčane pomoći
  • Novčane pomoći koje služe za lečenje u zemlji i inostranstvu
  • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njihov rad
 • Druge pomoći
  • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
  • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć iz sredstava obezbeđenih organizovanom akcijom prikupljanja
  • Stipendije i krediti učenika i studenata
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koji učestvuju u programima Evropske unije
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA – SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2021. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

IV. DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE – SRETENJE PRAZNUJE SE 15. I 16. FEBRUARA 2021. GODINE

 • Pravo na NAKNADU zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Sretenja – Dana državnosti
  •  Visina i obračun naknade zarade za vreme praznovanja
   • Primeri obračuna naknade zarade za odsustvovanje sa rada za vreme praznovanja Dana državnosti
   • Primer obračuna naknade zarade za lica koja nisu ostvarila zaradu u prethodnih 12 meseci
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan državnog praznika (15. i 16. februara)
  • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane državnog praznika 15. i 16. februara 2021. godine
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
  • U javnim preduzećima
  • U javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. PRVA RATA ODLOŽENIH POREZA I DOPRINOSA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE U PRIVATNOM SEKTORU DOSPEVA ZA PLAĆANJE 10. FEBRUARA 2021. GODINE

VI. OSVRT NA OBAVEŠTENJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE U VEZI SA FISKALNIM TRETMANOM PRIMANJA KOJA KAO DODATNA SREDSTVA OD POSLODAVCA OSTVARI KANDIDAT UKLJUČEN U PROGRAM “MOJA PRVA PLATA”

VII. POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA 2020. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2021. GODINE

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2020. godinu
  • Pravo na povraćaj više uplaćenih doprinosa
  • Podnošenje zahteva za izdavanje Uverenja o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO za prethodnu godinu
  • Obračun prava na povraćaj više plaćenih doprinosa
   • Povraćaj više uplaćenih doprinosa po osnovu zarade za osiguranika zaposlenog koji radi kod jednog poslodavca
   • Povraćaj više plaćenih doprinosa (za PIO, zdravstvo i nezaposlenost) iz zarade za osiguranika zaposlenog koji radi kod dva ili više poslodavaca
   • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za lice koje ostvaruje prihode po više različitih osnova
   • Povraćaj više plaćenog doprinosa za PIO i zdravstvo po osnovu ugovorenih naknada za lica koja nisu obavezno osigurana po drugom osnovu
  • Uverenje Fonda PIO o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO
  • Zahtev za povraćaj koji se podnosi Poreskoj upravi
  • Realizacija povraćaja više plaćenih doprinosa za 2020. godinu za zaposlene kod poslodavaca u privatnom sektoru koji su koristili fiskalne pogodnosti a čije je plaćanje odloženo
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2021. godine
  • Pravo na prestanak uplate doprinosa za PIO iz ugovorene naknade u toku 2021. godine
  • Podnošenje zahteva i donošenje rešenja
   • Zahtev koji podnosi obveznik doprinosa
   • Potvrda poslodavca o isplaćenoj zaradi
   • Rešenje o prestanku plaćanja doprinosa

VIII. OD 1. FEBRUARA 2021. GODINE U PRIMENI SU USKLAĐENI ELEMENTI ZA OBRAČUN NOVČANE NAKNADE LICIMA KOJA OSTVARUJU PRAVA NA OVU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

IX. PRAVO NA NAKNADU ZARADE I NA INVALIDSKI DODATAK ZAPOSLENOG RATNOG VOJNOG INVALIDA ZA VREME BOLOVANJA

 • Prilog – model potvrde

X. PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I NOVČANA DAVANJA PORODILJAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA OD 1. JANUARA 2021. GODINE

 • Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2021. godine, na nivou Republike Srbije
 • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Beograda
  • Visina prava na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda u 2021. godini
  • Uslovi za ostvarivanje prava na novčana davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama
  • Način ostvarivanja prava na novčana davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama
  • Pravo na stalnu novčanu pomoć roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca
  • Dodela bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda
  • Pravo na novogodišnju novčanu čestitku majkama prvorođenog dečaka i prvorođene devojčice, rođenih 1. januara u porodilištima na teritoriji grada Beograda
  • Ukupna prava na novčana davanja porodiljama u Beogradu

XI. PITANJA I ODGOVORI

XII. OPOREZIVANJE REZIDENATA REPUBLIKE SRBIJE ZAPOSLENIH NA STRANIM BRODOVIMA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (UIDO)

XIII. LISTA JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM

XIV. PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE PROPISANIH UGOVORIMA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – važeći na dan 1.01.2021. godine –

XV. SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU – važeći na dan 1.01.2021. godine –

XVI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA