Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 13/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ I DRUGOJ SEDNICI ZA VREME VANREDNOG STANJA

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI

IV. PROPISI KOJIMA JE UTVRĐEN PRESTANAK VAŽENJA POJEDINIH PROPISA DONETIH ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

V. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ODREĐENIH IZVEŠTAJA KOJI SU POMERENI RADI VANREDNOG STANJA

 • Rokovi za dostavljanje završnih računa budžetskih korisnika
 • Rokovi za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva, dostavljanje finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, poreskog bilansa za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti
 • Rok za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

VI. ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE U VEZI SA KREDITNIM POSLOVIMA ZA KOJE JE IZVEŠTAVANJE IZVRŠENO ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA ISTIČE 16. MAJA 2020. GODINE

VII. ROK ZA STICANJE STATUSA KVALIFIKOVANOG NOVOZAPOSLENOG LICA KOJI JE POMEREN RADI VANREDNOG STANJA ISTIČE 5. JULA 2020. GODINE

VIII. OBJAVLJEN JE ANEKS POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE /koji reguliše naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/

IX. PROCEDURA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO (tzv. “PRINUDNI ODMOR”) DUŽE OD 45 RADNIH DANA, PO UKIDANJU VANREDNOG STANJA

X. POČEV OD 7.05.2020. GODINE ZAHTEVI SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO PROPISIMA U OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM I OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE PODNOSE SE PREMA UOBIČAJENOJ PROCEDURI, KOJA JE BILA U PRIMENI DO POČETKA VANREDNOG STANJA, tj. DO 15.03.2020. GODINE

XI. POSTUPANJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE PO PRESTANKU VANREDNOG STANJA

XII. PITANJA I ODGOVORI

XIII PORESKE OBAVEZE I OLAKŠICE KOJE ZAVISE OD SRODSTVA LICA IZMEĐU KOJIH SE VRŠI PRENOS PRAVA

 • Uvodne napomene
 • Pojam nasleđa (Zakon o nasleđivanju)
 • Grupisanje naslednika u nasledne redove po zakonskom redu nasleđivanja
 • Pojam poklona
 • Porez na nasleđe i poklon
 • Porez na prenos apsolutnih prava – oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika ili lice koje se nalazi u prvom naslednom redu
 • Porez na dobit pravnih lica
 • Porez na dohodak građana
 • Naslednici ispunjavaju poresku obavezu ostavioca

XIV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA

 • Primena PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave