Elektronska izdanja časopisa INFORMATOR i PDV

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Search
Generic filters
Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi

PDV 12/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1.01.2021. godine

Zakon o akcizama

Elektronsko izdanje ›

 • PREČIŠĆEN TEKST
  (“Sl. glasnik RS​”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20)

Informator 27/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Visina prava na naknadu zarade, odnosno plate zaposlenih za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica), kućne izolacije (obolelih lica) zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 i za vreme bolničkog lečenja od ove bolesti
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu – prikaz usvojenih izmena i dopuna

Informator 26/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupile su na snagu 13.11.2020. godine
 • Način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika i način obračuna poreza i doprinosa na zarade ovih obveznika /shodno novodonetom pravilniku, članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/
 • Računovodstveno obuhvatanje klasičnog (operativnog) zakupa u skladu sa novim MSFI 16 – Lizing
 • Radni i neradni dani u 2021. godini i mogući mesečni fond sati za 2021. godinu

PDV 11/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Određivanje mesta prometa prevoznih usluga i ostalih usluga povezanih sa prevoznim sredstvima
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)

Informator 25/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Način utvrđivanja visine penzije u 2020. i u 2021. godini (usklađivanje opšteg boda i penzije po “švajcarskoj formuli”)
 • Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/
 • Zatezna kamata

Informator 24/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Praznovanje 11. novembra (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta