Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Search
Generic filters
Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Search
Generic filters
Informator
PDV
Edicija Propisi

PDV 8/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Sistem oporezivanja akcizama sadržan u Zakonu o akcizama
 • Akcizna politika Republike Srbije – hronološki pregledi iznosa akciza
 • Evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja – stavovi Ministarstva finansija
 • Evidentiranje PDV-a kroz elektronsku PDV evidenciju

Informator 14/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija
 • Menice u postupcima javnih nabavki

PDV 7/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade – sa posebnim osvrtom na iskazivanje rashoda (kalo, rastur kvar i lom), kao posebnog vida prometa dobara bez naknade (nastavak teme iz broja 6/2022 časopisa “PDV”)
 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (u primeni od 1.07.-31.07.2022. godine)
 • Kaznene odredbe za prekršaje učinjene neizvršavanjem obaveza u vezi sa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Zakonu o fiskalizaciji i ZPPPA)

Informator 12/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojena je Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba – “tehnološki višak”
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti i prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari

Informator 11/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2021. godinu i akontacija poreza na dobit za 2022. godinu
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2021. godinu – rok je najkasnije do 1.08.2022. godine –
 • Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita, položaj, prava, zarada i obračun poreza i doprinosa
 • Međunarodni sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje primenjuje Republika Srbija /tabelarni prikaz pojedinih instituta/

PDV 6/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade /sa posebnim osvrtom na promet dobara po osnovu humanitarne pomoći i donacija/
 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Produžen je period važenja Odluke o privremenom smanjenju akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama /olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja/
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2022. godine

Informator 10/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine (koristan link: Cekos in-ov sajt za obračune drugih prihoda: www.prihodi.rs)

PDV 5/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Proširen je obuhvat delatnosti koje su oslobođene od obaveze evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Izmene i dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte

Informator 9/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Praznik rada se u 2022. godini praznuje 1, 2. i 3. maja  (kalendar)
 • Propisani su uslovi i način na koji poslodavci mogu da ostvare prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju
 • Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova – poreski tretman
 • Kompenzacija i prebijanje kao načini izmirivanja međusobnih obaveza u domaćem i međunarodnom prometu

Informator 8/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Obračunavanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu /rok za dostavljanje poreske prijave PPDG-2R za obveznike je najkasnije do 16.05.2022. godine/
 • Uskršnji i Vaskršnji praznici u 2022. godini se praznuju od 15. do 18. aprila, odnosno od 22. do 25. aprila
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)