Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 4/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2023. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2024. godine
 • Podsećamo na izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca koje su u primeni od 1. februara 2024. godine
 • Usvojena je Uredba o finansijskoj podršci dualnom obrazovanju

Informator br. 2-3/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika u januaru 2024. godine
 • Uvećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju za 14,8% vrši se počev od isplata za januar 2024. godine
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2023. godinu za obveznike poreza na dobit

PDV 1/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe
 • Donete su izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost /na snazi od 1.01.2024. godine/
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Informator 1/2024

Elektronsko izdanje ›

 • Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2024. godinu i zaključcima Vlade/ počev od plate za januar 2024. godine
 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada, granične vrednosti i obrasci za preračun neto na bruto zaradu za isplate u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1. januara 2024. godine iznosi 25.000 dinara

Informator 25/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Komisija za javnu nabavku (shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2023. godinu na obrascu PPP-PO – najkasnije do 31. januara 2024. godine
 • Promene na imovini koje fizička lica i drugi obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige prijavljuju do 31. januara 2024. godine
 • Vrednovanje radne uspešnosti (ocenjivanje) državnih službenika za 2023. godinu i lica za koje je propisano vrednovanje po drugim zakonima

PDV 12/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1.01.2024. godine
 • Od 1.01.2024. godine počinje primena novouvedene akcize na nikotinske vrećice
 • Obaveza popisa zaliha srodnih proizvoda nakon upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda i Registar uvoznika srodnih proizvoda i dostavljanje popisnih lista o izvršenom popisu

Informator 24/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na praznovanje i na naknadu zarade ili uvećanu zaradu za rad na prvi dan katoličkog Božića – 25. decembra 2023. godine
 • Izdavanje prekršajnih naloga od strane Poreske uprave i zaključivanje Sporazuma o priznanju prekršaja
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2024. godini

Informator 23/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman isplate bonusa iz procenjene dobiti zaposlenima i članovima uprave i učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti za 2023. godinu
 • Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (većina odredbi je u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Mogućnost nastavka radnog odnosa po ispunjenju uslova za odlazak u penziju
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija

Informator 22/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Precizirani su postupak i potrebna dokumentacija za obračun i refundaciju naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO po osnovu zahteva za isplatu naknade zarade podnetih počev od 4.11.2023. godine
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Popis imovine i obaveza pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Informator 21/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2024. godinu
 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora narodnih poslanika (RIK, lokalne izborne komisije i birački odbori)
 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Povećanje novčanih naknada mladima u okviru programa “Moja prva plata” i novi Javni poziv za realizaciju programa

Informator 20/2023

Elektronsko izdanje ›

 • Vlada RS je predložila Zakon o budžetu RS za 2024. godinu i izmene i dopune Zakona o bužetskom sistemu, pojedinih poreskih zakona, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o javnim nabavkama
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na prvi dan njegove krsne slave i na uvećanje zarade za rad na prvi dan krsne slave
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • O nekim pitanjima vezanim za poreski tretman nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva