Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 3/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Solidarne pomoći
 • Novčane pomoći
 • Druge pomoći
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada i druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA – SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2023. GODINE

IV. PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA U JANUARU 2023. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika  u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Nove godine
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja “PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA” – 7. januar 2023. godine
 • Obračun naknade zarade za dane novogodišnjih i božićnih praznika u januaru 2023. godine
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
  • Primeri obračuna zarade i naknade zarade za vreme  praznovanja novogodišnjih i božićnih praznika
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane novogodišnjih praznika (1, 2. i 3. januar)
  • Primer obračuna zarade i uvećanja zarade za rad u dane novogodišnjih praznika (1, 2. i 3. januara)
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan Božića 7. januara 2023. godine (subota)
  • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad na dan Božića (7. januar – subota)
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima AP i JLS za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

V. DANI PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI – SRETENJA (15. I 16. FEBRUAR) I PRAVA ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE ILI NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DANE OVOG PRAZNIKA

VI. POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA 2022. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2023. GODINE

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2022. godinu
  • Pravo na povraćaj više uplaćenih doprinosa
  • Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO za prethodnu godinu
  • Obračun prava na povraćaj više plaćenih doprinosa
   • Povraćaj više uplaćenih doprinosa po osnovu zarade za osiguranika zaposlenog koji radi kod jednog poslodavca
   • Povraćaj više plaćenih doprinosa  (za PIO, zdravstvo i nezaposlenost) iz zarade za osiguranika  zaposlenog koji radi kod dva ili više poslodavaca
   • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za lice koje ostvaruje prihode po više različitih osnova
   • Povraćaj više plaćenog doprinosa za PIO i zdravstvo  po osnovu ugovorenih naknada za lica  koja nisu obavezno osigurana po drugom osnovu
   • Povraćaj više plaćenog doprinosa za PIO za lice koje je radno angažovano u svom privrednom društvu, a istovremeno je zaposleno kod drugog poslodavca
  • Uverenje Fonda PIO o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO
  • Zahtev za povraćaj koji se podnosi Poreskoj upravi
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2023. godine
  • Pravo na prestanak uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2023. godine
  • Podnošenje zahteva i donošenje rešenja
   • Zahtev koji podnosi obveznik doprinosa
   • Potvrda poslodavca o isplaćenoj zaradi
   • Rešenje o prestanku plaćanja doprinosa

VII. JEMSTVO U IZMIRENJU PORESKE OBAVEZE NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 • Pojam poreskog jemstva
 • Zakonsko jemstvo za izmirenje poreza na prenos apsolutnih prava
 • Ugovorno poresko jemstvo

VIII. TABELARNI PREGLED OSNOVICA, STOPA I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA ODREĐENA PRIMANJA NA KOJA SE PLAĆAJU POREZ I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE