Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 12/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. IZMENJENI SU I DOPUNJENI PKU ZA DRŽAVNE ORGANE I PKU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Izmene i dopune PKU za državne organe
  • Merila za utvrđivanje godišnjeg odmora (član 12. PKU za državne organe)
  • Plaćeno odsustvo (član 16. PKU za državne organe)
  • Naknada plate (član 32. PKU za državne organe)
  • Solidarna pomoć zaposlenom (član 45. PKU za državne organe)
  • Jubilarna nagrada (član 46. PKU za državne organe)
  • Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada (član 47. PKU za državne organe)
 • Izmene i dopune PKU za zaposlene u JLS
  • Plaćeno odsustvo (član 21. PKU za zaposlene u JLS)
  • Neplaćeno odsustvo (član 22. PKU za zaposlene u JLS)
  • Jubilarna nagrada (član 50. PKU za zaposlene u JLS)
  • Solidarna pomoć zaposlenima (član 51. PKU za zaposlene u JLS)

III. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2023. GODINU

IV. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2023. GODINE

V. IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2023. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

VI. POVERAVANJE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Poveravanje sastavljanja finansijskih izveštaja fizičkom licu, angažovanom po osnovu ugovora
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku
 • Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje
 • Izdavanje dozvole i upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
  • Izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga pravnom licu
   • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga kroz slučajeve iz prakse – izvodi iz službenih mišljenja Ministarstva finansija
  • Izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga preduzetniku
  • Mogućnost angažovanja fizičkog lica po ugovoru o delu za pružanje računovodstvenih usluga
  • Podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i donošenje rešenja o izdavanju dozvole
 • Oduzimanje dozvole i brisanje iz Registra
 • Postupanje sa finansijskim izveštajima sastavljenim od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar
 • Kaznene odredbe

VII. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENIH NA KOJE SE PRIMENJUJE ZAKON O RADU

 • Normativno regulisanje upućivanja zaposlenog na službeno putovanje
 • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i putnih troškova na službenom putovanju
 • Akontacija troškova prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
 • Prekovremeni rad na službenom putu

VIII. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

 • Nalog za službeno putovanje i isplata akontacije troškova
 • Naknada troškova službenog putovanja državnih službenika i nameštenika u zemlji
 • Naknada troškova službenog putovanja državnih službenika i nameštenika u inostranstvo

IX. DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

X. NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA TERENU I TERENSKI DODATAK

XI. PITANJA I ODGOVORI