Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 145

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 26/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

NAPOMENA: Uz ovaj broj svim pretplatnicima se šalje prečišćen tekst Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA U NOVEMBRU 2020. GODINE I PREDLOZI ZAKONA KOJI SU NA DNEVNOM REDU ZASEDANJA KOJE JE POČELO 24.11.2020. GODINE

IV. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI STUPILE SU NA SNAGU 13.11.2020. GODINE

V. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENJE OSNOVICE POREZA NA ZARADE ZA NOVONASTANJENOG OBVEZNIKA I NAČIN OBRAČUNA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE OVIH OBVEZNIKA /shodno novodonetom pravilniku, članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/

 • Novodonetim pravilnikom propisan je način umanjenja osnovice poreza na zarade novonastanjenog obveznika
 • Osnovica za obračun doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
 • Obrasci za preračun neto na bruto zaradu novonastanjenog obveznika, primer obračuna poreza i doprinosa na njihove zarade i šifre vrste prihoda

VI. PREDLOŽENI SU ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I ZAKON O BUDŽETU RS ZA 2021. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Predložen je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu

VII. OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2020. GODINU

 • Obračun računovodstvene amortizacije za 2020. godinu
 • Obračun poreske amortizacije za 2020. godinu

VII. RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE KLASIČNOG (OPERATIVNOG) ZAKUPA U SKLADU SA NOVIM MSFI 16 – LIZING

 • Priznavanje i prezentacija imovine sa pravom korišćenja
 • Početno merenje imovine sa pravom korišćenja i obaveze po osnovu zakupa
 • Naknadno odmeravanje imovine sa pravom korišćenja
 • Naknadno odmeravanje obaveze po osnovu zakupa
 • Uticaj promene kursa strane valute (priznavanje kursnih razlika i efekata valutne klauzule)
 • Varijabilna plaćanja koja nisu uključena u odmeravanje obaveze po osnovu zakupa
 • Ulaganja zakupca u imovinu sa pravom korišćenja
 • Obelodanjivanja u napomenama uz finansijske izveštaje

VIII. POČETNA PRIMENA NOVOG MSFI 16 – LIZING NA ZATEČENE UGOVORE O KLASIČNOM (OPERATIVNOM) ZAKUPU

XI. RADNI I NERADNI DANI U 2021. GODINI /shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji/ I MOGUĆI MESEČNI FOND SATI ZA 2021. GODINU

XII. PITANJA I ODGOVORI

 • Funkcioneri
 • Radni odnosi