Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 121

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 6/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

PRAVO NA REFUNDACIJU PDV-a, ODNOSNO NAOSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KOD KUPOVINE PRVOG STANA

 • Pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana
  • Kada se na prenos prava raspolaganja na stanu plaća PDV?
  • Normativna uređenost prava na refundaciju PDV-a (uslovi i obim prava)
 • Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana
  • Kada se na prenos prava svojine na stambenom objektu ili stanu plaća porez na prenos apsolutnih prava?
  • Zakonska uređenost prava na poresko oslobođenje (uslovi i obim prava)
 • Za koji pravni osnov prenosa prava na stanu se može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Koje uslove treba da ispuni kupac?
  • Pravo na refundaciju PDV-a
  • Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava
 • Šta se smatra stanom u smislu prava na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Za koja se lica može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a ili pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
 • Pravo na poresko oslobođenje, odnosno na refundaciju PDV-a, kada supružnik kupca ima na svoje ime uknjiženu imovinu
  • Zakonska uređenost imovine supružnika prema odredbama Porodičnog zakona
  • Pojam posebne i zajedničke imovine supružnika
  • Pravo na poresko oslobođenje na prenos apsolutnih prava, odnosno na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana
 • Koliki je obim prava na refundaciju PDV-a kupcu stana, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?
  • Kada dva ili više kupaca jednim ugovorom o kupoprodaji kupuju stan čime konstituišu susvojinu
  • Kada dva ili više prodavaca jednom kupcu prodaju stan
 • Postupak ostvarivanja prava
  • Postupak ostvarivanja prava na refundaciju PDV-a kupcu stana
  • Postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava pri kupovini prvog stana
  • Ostvarivanje prava kada kupac prvog stana kupuje stan od dva fizička lica, a od kojih je jedno lice obveznik PDV-a, a drugo ne
 • Rok zastarelosti za pravo poreskog obveznika na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana
 • Republička administrativna taksa za spise koji se prilažu uz zahtev za refundaciju PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2023. godine
   • Države sa kojima je Republika Srbija uspostavila uzajamnost u ostvarivanju prava na refakciju plaćenog PDV-a
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 30.06.2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. maja 2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.06.2023. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2023. godine

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JUNU 2023. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalizaciji
 • Primena propisa o akcizama