Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 6/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. PROPISANI SU NAČIN I POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA /koji od 1. januara 2021. godine vodi Centralni  registar obaveznog socijalnog osiguranja/

 • Ko se smatra korisnikom javnih sredstava?
 • Sadržina Registra, način pristupa Registru i dodela administratorskog prava
 • Obrasci koji se dostavljaju Registru
 • Rok za dostavljanje podataka
 • Novčane kazne za prekršaje

II. MOGUĆNOST NAPREDOVANJA I NAGRAĐIVANJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

 • Mogućnost napredovanja državnog službenika
 • Napredovanje na položaj ili viši položaj
 • Nagrađivanje državnih službenika

III. OBUSTAVA NOVČANOG POTRAŽIVANJA OD ZARADE ZAPOSLENOG, SA I BEZ NJEGOVE SAGLASNOSTI, SHODNO ČLANU 123. ZAKONA O RADU

 • Obustava od zarade zaposlenog uz saglasnost zaposlenog
 • Obustave od zarade zaposlenog bez njegove saglasnosti
 • Obaveze obračunske službe kod poslodavca u vezi sa obustavom od zarade zaposlenog
 • Ograničenje obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog

IV. IZVRŠENJE NA ZARADI SHODNO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

 • Razlike u ograničenju izvršenja na zaradi pre i posle izmene člana 258. Zakona i do kog maksimalnog iznosa se mogu sprovesti izvršenja na zaradi po sudskim rešenjima od 1.01.2020. godine
 • Zarada i penzija kao predmet izvršenja i ograničenje izvršenja shodno Zakonu
 • Redosled namirenja potraživanja na zaradi i drugim primanjima
 • Promena poslodavca i namirenje potraživanja po rešenju o izvršenju
 • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Prinudna naplata na zaradi shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji

V. PRAVA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNOG OBOLJENJA

 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Definicija pojmova povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Pravo na invalidsku penziju u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti
  • Postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju i mogućnost radnog angažovanja invalidskih penzionera
  • Utvrđivanje visine invalidske penzije ostvarene po osnovu povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
  • Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Naknada zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja
 • Naknada plate policijskim službenicima za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Naknada plate profesionalnim vojnim licima za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade zarade za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti na teret poslodavca i popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPP-PD)

VI. OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM (način popunjavanja obrazaca: DI-1, DI-2, GRU i RN)

 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (obrazac DI-1)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (obrazac DI-2)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova (obrazac GRU)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima (obrazac RN)

VII. TABELARNI PREGLED OSNOVICA, STOPA I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA ODREĐENA PRIMANJA NA KOJA SE PLAĆAJU POREZ I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE