Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 8/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆEM VANREDNOM ZASEDANJU I PRVOM I DRUGOM REDOVNOM ZASEDANJU U 2021. GODINI I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

III. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

IV. IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA /primenjuju se počev od obračuna i isplate plata za mart 2021. godine/

V. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA POČEV OD PLATE ZA MART 2021. GODINE /propisanih Zakonom o budžetu RS za 2021. godinu i Zaključcima Vlade RS/

 • Osnovice za obračun plata počev od plate za mart 2021. godine kod korisnika budžetskih sredstava (kod kojih je procenat uvećanja plata propisan Zakonom o budžetskom sistemu, a visina osnovice utvrđena Zakonom o budžetu RS 2021. godinu)
 • Osnovice za obračun plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje počev od plate za mart 2021. godine /utvrđene zaključcima Vlade RS/

VI. MAKSIMALNE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA MART 2021. GODINE

 • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za mart 2021. godinu
 • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za mart 2021. godine
  • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
  • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona

VII. ZAKON O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU POČINJE DA SE PRIMENJUJE OD 12.03.2021. GODINE

 • Uvodne odredbe (čl. 1-3. Zakona)
 • Jedinica Poreske uprave nadležna za utvrđivanje imovine i posebnog poreza (čl. 4. i 5. Zakona)
 • Ovlašćenja Jedinice Poreske uprave i saradnja državnih organa (čl. 6-9. Zakona)
 • Postupak utvrđivanja imovine i posebnog poreza (čl. 10-18. Zakona)
 • Odnos prema krivičnom postupku (član 19. Zakona)
 • Obuka zaposlenih u Jedinici Poreske uprave, Ministarstvu finansija i sudija Upravnog suda (čl. 20. i 21. Zakona)
 • Podaci o imovnom stanju i bezbednosne provere lica (čl. 22. i 23. Zakona)
 • Čuvanje podataka (član 24. Zakona)
 • Prelazne odredbe (član 26. Zakona)

VIII. USKRS ZA KATOLIKE I PRIPADNIKE DRUGIH HRIŠĆANSKIH VERSKIH ZAJEDNICA PRAZNUJE SE OD 2. DO 5. APRILA 2021. GODINE

 • Izjava zaposlenog o pripadnosti određenoj veroispovesti (ostvarivanje prava na odsustvo sa rada za vreme verskih praznika)
  • Model izjave zaposlenog o korišćenju prava iz člana 4. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznovanja katoličkog Uskrsa
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
   • Primeri obračuna naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada za vreme Uskršnjih praznika u aprilu 2021. godine
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane Uskršnjih praznika od 2. do 5. aprila 2021. godine

IX. GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU /Obrazac PPDG-2R podnosi se najkasnije do 15.05.2021. godine/

 • Uvodne napomene
 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

X. PITANJE I ODGOVOR /u vezi sa novim direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru/

XI. PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2020. GODINU