Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 106

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 8/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI PROMETA DOBARA I USLUGA NA MALO I ELEKTRONSKO FAKTURISANJE PROMETA ROBA I USLUGA

 •  FISKALIZACIJA PROMETA DOBARA I USLUGA NA MALO
  • Zakon i podzakonska akta
  • Normativna uređenost novog sistema fiskalizacije
  • Šta je predmet fiskalizacije?
  • Ko je obveznik fiskalizacije?
  • Postupak fiskalizacije i način evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Nadzor nad primenom Zakona o fiskalizaciji
  • Kaznene odredbe
  • Prelazne odredbe
 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (propisi, rokovi, obveznici, sistem za upravljanje fakturama)
  • Početak primene Zakona za subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora
  • Značenje pojedinih pojmova
  • Subjekti koji imaju obavezu izdavanja elektronske fakture
  • Slučajevi za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture
  • Podzakonska akta – uredbe i pravilnici
  • Obaveza evidentiranja elektronskog obračuna PDV-a
  • Pitanja i odgovori u vezi sa elektronskim fakturama – preuzeto sa sajta www.esuf.rs

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3 po isteku drugog kvartala 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 24. jula 2021. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 24.07.2021.
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.07.2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 16.08.2021.

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U AVGUSTU 2021. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa