Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 13/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ANGAŽOVANJE LICA NA POSLOVIMA DIREKTORA, OSNIVAČI PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE DIREKTORA U SVOM PRIVREDNOM DRUŠTVU I FISKALNI TRETMAN NJIHOVIH PRIMANJA

 • Angažovanje lica na poslovima direktora (u skladu sa Zakonom o radu) i opšte napomene
 • Zasnivanje radnog odnosa sa direktorom i poreski tretman njegove zarade
 • Obavljanje poslova direktora na osnovu ugovora bez zasnivanja radnog odnosa i poreski tretman ostvarene naknade za rad po ugovoru
 • Fiskalne obaveze na primanja osnivača privrednog društva koji obavlja poslove direktora u svom privrednom društvu

IV. KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE

 • Zabrana konkurencije, shodno Zakonu o radu
 • Odnos klauzule zabrane konkurencije i čuvanja poslovne tajne
 • Zakon o radnim odnosima u državnim organima i zabrana konkurencije
 • Zakon o reviziji i klauzula zabrane konkurencije

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU KAO OPŠTEG AKTA KOD POSLODAVCA

VI. ISPLATA ZARADE, ODNOSNO PLATE MOGUĆA JE NA TEKUĆI RAČUN ZAPOSLENOG ILI U GOTOVOM NOVCU – prava zaposlenih i obaveze poslodavca

VII. PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA (tzv. “TOPLI OBROK”)

 • Ostvarivanje prava zaposlenog na “topli obrok”, u skladu sa Zakonom o radu
 • Utvrđivanje visine naknade troškova za ishranu u toku rada (“toplog obroka”)
 • Poreski tretman isplate “toplog obroka”
 • Naknada troškova ishrane u toku rada shodno drugim zakonima i kolektivnim ugovorima
 • Kaznene odredbe

VIII. OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEISPLAĆIVANJA ZARADE, ODNOSNO PLATE

 • Obaveza uplate doprinosa na najnižu osnovicu bez isplate zarade
 • Slučajevi kada ne postoji obaveza uplate doprinosa bez isplate zarade na najnižu osnovicu
 • Podnošenje Obrasca PPP-PD po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave
 • Obaveza dostavljanja obračuna zarade kada nije izvršena isplata zarade
 • Kaznene odredbe prema Zakonu o radu, ZPPPA i Krivičnom zakoniku

IX. POSTUPAK PRINUDNOG IZVRŠENJA KOJI POKREĆE ZAPOSLENI RADI NAPLATE NEISPLAĆENE ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE

 • Postupak kada zaposleni poseduje izvršnu ispravu – obračun zarade odnosno naknade zarade
 • Postupak kada zaposleni ne poseduje izvršnu ispravu – obračun zarade odnosno naknade zarade
 • Troškovi izvršnog postupka
 • Zatezna kamata

X. ZAKONSKO IZDRŽAVANJE DETETA (ALIMENTACIJA)

 • Izdržavanje deteta
 • Visina izdržavanja
 • Izvršenje na zaradi po osnovu zakonskog izdržavanja
 • Promena poslodavca i namirenje potraživanja po rešenju o izvršenju

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA