Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV
Edicija Propisi

PDV 10/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) – obrasci 1 do 7

Informator 22/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Minimalna cena rada po radnom času za isplate u periodu januar-decembar 2021. godine utvrđena je u iznosu od 183,93 dinara neto
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju
 • Mogućnost ponovnog radnog angažovanja penzionisanih lica
 • Javni funkcioneri – pojam, radno-pravni status i prava i obaveze

Informator 21/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Donošenje Programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman

PDV 9/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.09.2020. godine
 • PRILOG: Spisak dobara koji se oporezuju posebnom poreskom stopom od 10%…

Informator 20/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
 • Obaveza ažuriranja podataka u jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) najkasnije zaključno sa 31.12.2020. godine
 • Zakon o sprečavanju korupcije u celosti se primenjuje od 1.09.2020. godine

PDV 8/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Akcizni sistem i akcizna politika u Republici Srbiji
 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine koji su na snazi od 1.08.2020. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 1.08.2020. godine

Informator 19/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojen je Zaključak za sprovođenje novog paketa ekonomskih mera
 • Novim odlukama NBS propisan je dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – novi moratorijum za obaveze prema bankama i davaocima finansijskog lizinga
 • Gotovinske platne transakcije između pravnih lica i preduzetnika – blagajna i blagajničko poslovanje

Informator 18/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) koja se isplaćuje na teret poslodavca
 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa na rate, u celosti i preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini

Informator 17/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Prava i obaveze privrednih subjekata u privatnom sektoru, počev od jula 2020. godine, a koji su koristili fiskalne pogodnosti i direktna davanja
 • Rok za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je 31. jul 2020. godine (Obrazac 1)
 • Poslodavci su dužni da do 10. avgusta 2020. godine donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Pravna zaštita po novom Zakonu o javnim nabavkama

PDV 7/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmena poreske osnovice (normativna uređenost, obaveze po tom osnovu i način sprovođenja)
 • Produženi su rokovi za ostvarivanje refakcije poreza na dodatu vrednost
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine u primeni su od 27. juna 2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

Informator 16/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Postupak i rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu privrednih društava
 • Naručioci (javni i sektorski) shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Pragovi (limiti) u odnosu na koje postoji obaveza sprovođenja javnih nabavki od 1. jula 2020. godine
 • Ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – “beneficirani staž”

Informator 15/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Rokovi u postupcima javnih nabavki shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Način sticanja penzijskog staža i zdravstvenog osiguranja bez zasnivanja radnog odnosa ili obavljanja samostalne, poljoprivredne ili druge delatnosti
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora