Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 13/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Proglašene su naustavnim odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje se odnose na pravo i način utvrđivanja ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za majke – poljoprivredne osiguranice
 • Procedura usvajanja finansijskih izveštaja privrednih društava, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu

PDV 5/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Jedinstvenim pravilnikom, koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine, bliže se uređuju odredbe Zakona o PDV-u
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2021. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17. maj 2021. godine

Informator 11/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Propisan je poseban postupak utvrđivanja obaveza za plaćanje poreza i doprinosa samooporezivanjem za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada /oporezivanje frilensera/
 • Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade zaposlenima
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i da vodi mesečnu evidenciju zarada i naknada zarada

Informator 10/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Vaskršnji i prvomajski praznici se u 2021. godini praznuju od 30. aprila do 4. maja
 • Način utvrđivanja broja zaposlenih za koje privredni subjekti u privatnom sektoru mogu ostvariti pravo na direktna davanja
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na zaradu samooporezivanjem koju strano fizičko lice ostvaruje od inostranog poslodavca, kao upućeni radnik kod pravnog lica na teritoriji Republike Srbije

PDV 4/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog i prefakturisavanje i refundacija troškova)
 • Poreske implikacije Odluke o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, koju je donela Skupština Grada Beograda

Informator 9/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Ublažavanje režima kontrolisanog zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa
 • Posebni izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /za javne i za sektorske naručioce/

Informator 8/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu /Obrazac PPDG-2R podnosi se najkasnije do 15.05.2021. godine/
 • Uskrs za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica praznuje se od 2. do 5. aprila 2021. godine
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu počinje da se primenjuje od 12.03.2021. godine
 • Pregled statističkih podataka za 2020. godinu

PDV 3/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 20.02.2021. godine
 • Novi (usklađeni) iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

Informator 7/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojen je Program direktnih davanja iz budžeta RS privrednim subjektima u privatnom sektoru u 2021. godini
 • Pokloni povodom Dana žena – 8. marta i njihov poreski tretman
 • Jubilarne nagrade – ostvarivanje prava u 2021. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2021. godine

PDV 2/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Nova pravila za utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. januara 2021. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji