Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

PDV 12/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1.01.2021. godine

Informator 27/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Visina prava na naknadu zarade, odnosno plate zaposlenih za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica), kućne izolacije (obolelih lica) zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 i za vreme bolničkog lečenja od ove bolesti
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu – prikaz usvojenih izmena i dopuna

Informator 26/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupile su na snagu 13.11.2020. godine
 • Način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika i način obračuna poreza i doprinosa na zarade ovih obveznika /shodno novodonetom pravilniku, članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/
 • Računovodstveno obuhvatanje klasičnog (operativnog) zakupa u skladu sa novim MSFI 16 – Lizing
 • Radni i neradni dani u 2021. godini i mogući mesečni fond sati za 2021. godinu

PDV 11/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Određivanje mesta prometa prevoznih usluga i ostalih usluga povezanih sa prevoznim sredstvima
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)

Informator 25/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Način utvrđivanja visine penzije u 2020. i u 2021. godini (usklađivanje opšteg boda i penzije po “švajcarskoj formuli”)
 • Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/
 • Zatezna kamata

Informator 24/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Praznovanje 11. novembra (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

Informator 23/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Propisani su novi rokovi, dodatni kriterijumi i parametri za realizaciju programa “Moja prva plata”
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)
 • Porez na dobit po rešenju na prihode nerezidentnog pravnog lica (Obrazac PP KDZN)

PDV 10/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) – obrasci 1 do 7

Informator 22/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Minimalna cena rada po radnom času za isplate u periodu januar-decembar 2021. godine utvrđena je u iznosu od 183,93 dinara neto
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju
 • Mogućnost ponovnog radnog angažovanja penzionisanih lica
 • Javni funkcioneri – pojam, radno-pravni status i prava i obaveze

Informator 21/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Donošenje Programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman

PDV 9/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.09.2020. godine
 • PRILOG: Spisak dobara koji se oporezuju posebnom poreskom stopom od 10%…

Informator 20/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
 • Obaveza ažuriranja podataka u jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) najkasnije zaključno sa 31.12.2020. godine
 • Zakon o sprečavanju korupcije u celosti se primenjuje od 1.09.2020. godine

Pogledajte video

Da biste pogledali video neophodno je da ste ulogovani na sajt.

CEKOS IN- OVO VIDEO PREDAVANJE koje obuhvata sledeće teme:

 • Solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;
 • Novčane pomoći za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;
 • Druge pomoći zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;
 • Poreski tretman novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.