Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 11/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU STUPIO JE NA SNAGU 7.05.2023. GODINE /prikaz najznačajnijih odredbi/

 • Novine u Zakonu u odnosu na stari Zakon
  • Radno mesto
  • Lica za bezbednost i zdravlje na radu
  • Definicije novih pojmova
  • Dodatno preciziranje postojećih pojmova
  • Elaborat o uređenju gradilišta
  • Izvođenje hitnih radova
  • Izdavanje dozvole za rad
  • Obuka za bezbedan i zdrav rad
  • Obuka predstavnika zaposlenih
  • Dodatna obuka
  • Lekarski pregledi
  • Opšti uslovi za izdavanje i obnavljanje licenci
  • Inspekcijski nadzor
  • Novčane kazne
  • Obavezna licenca za stručnjake za bezbednost i zdravlje na radu i za koordinatore na gradilištima
  • Izdavanje ostalih licenci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Evidencija povreda na radu
  • Važenje do sada položenih stručnih ispita i izdatih licenci
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca
 • Prava i obaveze zaposlenih
 • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštita zdravlja na radu
 • Zaštita zdravlja na radu

IV. ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA JAVNO OBJAVLJIVANJE SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKONU O RAČUNOVODSTVU

 • Usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje dokumentacije uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje
  • Tabelarni pregled rokova za dostavljanje dokumentacije APR-u za javno objavljivanje, u skladu sa Zakonom o računovodstvu

V. NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA

 • Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada licima koja su radno angažovana po ugovorima
  • Pravo državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
  • Pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Poreski tretman naknade troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice kod naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Korišćenje poreske olakšice kada se vrši naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, kupovinom mesečne prevozne karte
  • Korišćenje poreske olakšice kada se vrši naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, u visini stvarnih troškova
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Primer normativnog regulisanja u opštem aktu poslodavca
  • Posebni kolektivni ugovori zaključeni za teritoriju RS i APV čijim odredbama je uređeno pravo na naknadu troškova zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada

VI. DONET JE NOVI PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA KOJI, PORED OSTALOG, DONOSI I NOVINE ZA POSLODAVCE PRI ISPLATI NAKNADE TROŠKOVA ZA PREVOZ ZAPOSLENIH DO I SA POSLA

 • Novine koje za poslodavce donosi novi sistem javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda
  • Nova procedura za slučaj kada poslodavci naknadu troškova prevoza zaposlenima obezbeđuju kupovinom mesečne prevozne karte
  • Izdavanje zamenske karte u skladu sa periodom važenja već kupljene karte
  • Umanjen je iznos koji poslodavci mogu zaposlenima da isplate na ime troškova prevoza prema novom Cenovniku
  • Otvoreno je pitanje kako zaposleni dokumentuju troškove prevoza ukoliko prevoznu kartu plaćaju putem SMS poruka
 • Područje primene integrisanog tarifnog sistema (ITS)
  • Tarifni sistem sa dve tarifne zone – A i B
 • Vrste karata i sistem naplate usluge prevoza
  • Vozna isprava
 • Kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza
  • Usluga prevoza sa naknadom, bez popusta
  • Usluga prevoza sa naknadom, sa popustom uz voznu ispravu
  • Usluga prevoza bez naknade i bez vozne isprave
  • Usluga prevoza bez naknade, uz voznu ispravu
 • Sistem prodaje voznih isprava
 • Cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Cena doplatne karte za ekspres liniju “Beograd-Obrenovac”
 • Kontrola putnika
 • Prilog 1: Tabelarni pregled opština koje pripadaju zonama A i B
 • Prilog 2: Tabelarni pregled prodajnih mesta na kojima se može kupiti prevozna karta

VII. STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja u skladu sa Zakonom o radu
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora
 • Preporuka Vlade RS u vezi sa korišćenjem neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2021. godinu zbog vanrednih okolnosti, nastalih usled epidemije zarazne bolesti COVID-19
  • Preporuka Ministarstva zdravlja za zaposlene u zdravstvenim ustanovama
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora po Zakonu o radu
 • Naknada zarade – plate za vreme godišnjeg odmora u državnim organima, organima JLS, gradskih opština, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ JLS i gradske opštine, javnim službama i javnim agencijama
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora po Zakonu o radu
 • Regres kod državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u javnim službama i narodnih poslanika
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor po Zakonu o radu
  • Izuzetak kod novčane naknade za neiskorišćeni drugi deo godišnjeg odmora za zaposlenog kome prestaje radni odnos a nije započeo i nije iskoristio prvi deo odmora zbog bolesti
 • Novčana naknada za neiskorišćeni godišnji odmor za zaposlene u državnim organima, organima JLS, gradskih opština, službama i organizacijama koje osniva nadležni organ JLS i gradske opštine, javnim službama, javnim agencijama i Vojsci Srbije
 • Poreski tretman novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor koju poslodavac isplaćuje zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa
  • Obračun novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i obračun poreza i doprinosa
  • Primer obračuna novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor shodno mišljenju Ministarstva finansija
 • Odgovornost poslodavca ukoliko zaposlenom onemogući korišćenje godišnjeg odmora i isplata naknade štete po Zakonu o radu

VIII. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

 • Novine koje se uvode Predlogom Zakona o izmenama