Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 142

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 22/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PRECIZIRANI SU POSTUPAK I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OBRAČUN I REFUNDACIJU NAKNADE ZARADE ZA VREME BOLOVANJA KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO PO OSNOVU ZAHTEVA ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE PODNETIH POČEV OD 4.11.2023. GODINE

III. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu, robi ili poklon vaučerima
  • Osnov za davanje poklona deci zaposlenih
  • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje deci zaposlenih
  • Slučajevi i primeri kada pokloni deci zaposlenih poprimaju karakter zarade, uz obavezu plaćanja poreza i doprinosa
  • Poreski tretman poklon vaučera koje poslodavac poklanja deci zaposlenih povodom Nove godine ili Božića
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
  • Poreski tretman poklon vaučera koje poslodavac poklanja zaposlenima povodom Nove godine ili Božića
 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Davanje poklona u robi, novcu ili poklon vaučerima iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Prilog 1: Tabelarni pregled poreskog tretmana davanja poklona povodom Nove godine i Božića u zavisnosti od toga kojim licima se daju i iz kojih sredstava se isplaćuju
 • Prilog 2: Tabelarni pregled odredbi pojedinih kolektivnih ugovora, kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

IV. POPIS IMOVINE I OBAVEZA PRI SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva
 • Popis kod budžetskih korisnika

V. OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2023. GODINU (računovodstvena i poreska amortizacija)

 •  Obračun računovodstvene amortizacije za 2023. godinu
  • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
  • Osnovica za obračun računovodstvene amortizacije
  • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
  • Metode obračuna računovodstvene amortizacije
  • Primer obračuna računovodstvene amortizacije i knjiženje iste
 • Obračun poreske amortizacije za 2023. godinu
  • Poreska amortizacija za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine
  • Poreska amortizacija za sredstva stečena počev od 1.01.2019. godine
  • Rekapitulacija ukupno obračunate poreske amortizacije za 2022. godinu