Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 9/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ZNAČAJ UTVRĐIVANJA MESTA PROMETA DOBARA I USLUGA SA POSEBNIM OSVRTOM NA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija –

 • Normativna uređenost mesta prometa dobara i usluga
 • Način određivanja mesta prometa dobara
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra šalju, odnosno prevoze primaocu
  • Mesto prometa dobara u slučaju ugradnje ili montaže dobra
  • Mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra ne otpremaju, odnosno prevoze
  • Mesto prometa dobara kod isporuke vode, električne energije, gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
  • Mesto prometa dobara u slučaju komisione ili konsignacione prodaje
  • Mesto prometa u slučaju kada se promet dobara vrši u brodu, letelici ili vozu
  • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju određivanja mesta prometa dobara
 • Način određivanja mesta prometa kod usluga
  • Određivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
  • Određivanje mesta prometa kao izuzetak od opšteg pravila
  • Način određivanja mesta prometa za usluge koje se najčešće pojavljuju u praksi
  • Utvrđivanje mesta prometa za pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar i pretovar
  • Utvrđivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge radova na pokretnim stvarima
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i usluge prevođenja u pisanom obliku
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge ekonomske propagande
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge posredovanja
  • Način određivanja mesta prometa za usluge u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti
   • Tabelarni pregled izuzetaka kod određivanja mesta prometa usluga
  • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju određivanja mesta prometa usluga

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (u primeni od 1.09.-30.09.2022. godine)
  • Pregled Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na pojedine derivate nafte koje je Vlada RS donosila počev od 11. marta 2022. godine do danas
  • Pregled iznosa akciza na pojedine derivate nafte u skladu sa propisanim Odlukama o privremenom smanjenju iznosa akciza – počev od 11. marta 2022. godine do danas
  • Iznosi refakcije plaćene akcize koje se mogu ostvariti za gasna ulja – počev od 11. marta 2022. godine do danas
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1.-31.08.2022. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.09.2022.

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja – pregled stavova Ministarstva finansija

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokument objavljen na sajtu www.efaktura.gov.rs

PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju
 • Primena propisa o fiskalizaciji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Fiskalne kase