Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 138

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 3/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ZNAČAJ RAČUNA O IZVRŠENOM PROMETU DOBARA I USLUGA U SISTEMU POREZA NA DODATU VREDNOST

– Pojam računa i njegova normativna uređenost u Zakonu o PDV-u

– Za koji promet dobara i usluga obveznik PDV-a nije dužan da izda PDV račun?

– Rok o kome se izdaje PDV račun

– Koje podatke mora da sadrži PDV račun?

 • Sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga koji je oslobođen od plaćanja PDV-a
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga iz člana 6. stav 1. i člana 6a Zakona o PDV-u koji ne podleže plaćanju PDV-a
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o PDV-u smatra da je izvršen u inostranstvu
 • Izdavanje računa u slučajevima prometa dobara i usluga preko vrednosnih vaučera
 • Sadržina računa koji izdaje turistička agencija koja pruža jedinstvenu turističku uslugu
 • Sadržina računa koji izdaje obveznik PDV-a koji vrši promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
 • Obaveza izdavanja avansnog računa
  • Sadržina i način izdavanja računa o avansnom plaćanju za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a
  • Sadržina i način izdavanja računa o avansnom plaćanju za promet dobara i usluga za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman prometa dobara preko vrednosnih vaučera
  • Jednonamenski vrednosni vaučer
  • Višenamenski vrednosni vaučer
  • Poreski tretman prenosa vrednosnih vaučera
  • Poreski tretman vrednosnih vaučera izdatih pre 1.01.2020. godine a realizovanih posle 1.01.2020. godine

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA, PREGLEDA OBRAČUNA I ZAHTEVA KOJI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVLJAJU PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE I PREGLED KORISNIČKIH UPUTSTAVA (PDV, AKCIZE I PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA)

 • PDV – obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva za refakciju
 • Akcize – obrasci poreskih prijava
 • Porez na premije neživotnih osiguranja – obrazac poreske prijave

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U MARTU 2020. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreska osnovica
  • Poreska stopa
  • Prethodni porez
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Refundacija PDV-a
  • Sadržina računa
 •  Akcize