Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 9/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU PRAZNOVANJA, ODNOSNO RADA NA DANE PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2023. GODINI (1. i 2. MAJ)

IV. OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2022. GODINU

V. KORIŠĆENJE NEISKORIŠĆENOG DELA GODIŠNJEG ODMORA DO 30. JUNA 2023. GODINE

VI. NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA – POJAM, SLUČAJEVI U KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI, NAČIN OBRAČUNAVANJA I PORESKI TRETMAN

 • Lica koja nemaju pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada
 • Razlozi odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni ima pravo na naknadu zarade/plate
 • Razlozi odsustvovanja zbog kojih zaposleni nema pravo na naknadu zarade
 • Način utvrđivanja osnovice, procenti za obračun naknade zarade (plate) za vreme odsustvovanja sa rada i visina naknade
  • Osnovica za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada, shodno Zakonu o radu
  • Osnovica za obračun naknade zarade/plate koja se isplaćuje na teret RFZO
  • Osnovica za obračun naknade zarade/plate koja se isplaćuje na teret Ministarstva za brigu o porodici i demografiju
  • Osnovica za obračun naknade plate u slučaju odsustva sa rada shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, PKU za državne organe i PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
  • Osnovica za obračun naknade zarade, odnosno plate za vreme odsustvovanja sa rada u slučaju kada nije propisana posebnim zakonom
  • Slučajevi za koje je iznos naknade za vreme odsustvovanja sa rada propisan u odnosu na osnovnu zaradu odnosno platu
  • Propisani procenti za obračun visine naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Poreski tretman naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Obaveza poslodavca da dostavi zaposlenom obračun zarade i naknade zarade
 • Obaveza poslodavca da vodi i čuva evidenciju o zaradi i naknadi zarade
 • Novčane kazne

VII. PRIPRAVNIČKI STAŽ – NAČINI NA KOJI SE MOŽE OBAVITI, TRAJANJE, VISINA ZARADE/PLATE PRIPRAVNIKA

 • Načini na koje se može obaviti pripravnički staž shodno Zakonu o radu
 • Trajanje pripravničkog staža
 • Prestanak rada za vreme obavljanja pripravničkog staža
 • Visina zarade, odnosno plate pripravnika
 • Fiskalni tretman novčane naknade utvrđene Ugovorom o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža
 • Status pripravnika u sistemu novog zapošljavanja i dodatnog radnog angažovanja u javnom sektoru za 2023. godinu
 • Obavljanje pripravničkog staža kroz Program “Moja prva plata”
 • Zasnivanje radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža po posebnim zakonima

VIII. PORESKI TRETMAN UPLATE PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, ODNOSNO PENZIJSKOG DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND

 • Poreski tretman uplate premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koju vrši poslodavac u svoje ime a za račun zaposlenih do neoporezivog iznosa
 • Poreski tretman uplate premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koju vrši poslodavac na teret sopstvenih sredstava a za račun zaposlenih iznad neoporezivog iznosa
 • Poreski tretman uplate premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koju vrši poslodavac u ime i za račun zaposlenog (kao obustava od zarade)
 • Poreski tretman uplate premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, u slučaju kada poslodavac istovremeno vrši uplatu na teret sopstvenih sredstava i obustavom od zarade zaposlenih
 • Priznavanje premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond u poreskom bilansu

IX. PITANJA I ODGOVORI