Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 114

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 5/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ broja 5/2024:

PORESKA OSNOVICA POREZA NA DODATU VREDNOST
(propisi, način utvrđivanja ispravke poreske osnovice, primena u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima)

 • Pojam poreske osnovice
 • Normativna uređenost poreske osnovice PDV-a
 • Sadržina poreske osnovice i način njenog utvrđivanja
  • Naknada koju obveznik prima za isporučena dobra ili pružene usluge kao poreska osnovica
   • Ostale vrednosti koje uvećavaju naknadu kao poresku osnovicu
   • Sporedni troškovi koji se uračunavaju u poresku osnovicu
   • Pojedinačni slučajevi nadoknade sporednih troškova pri izvršenju prometa dobara i usluga koji se najčešće pojavljuju u praksi
    • Poreski tretman “prefakturisavanja” komunalnih troškova pri zakupu poslovnog prostora
    • Poreski tretman “prefakturisavanja” komunalnih troškova pri zakupu stambenog prostora
    • Poreski tretman “prefakturisavanja” troškova pri zakupu pokretnih stvari
    • Poreski tretman troškova bankarskih garancija
    • Poreski tretman “prefakturisavanja” troškova kamata po osnovu kredita
   • Vrednost ambalaže koja se uračunava u poresku osnovicu
   • Iznosi koji se ne uračunavaju u osnovicu PDV-a
  • Posebne vrste poreske osnovice
 • Izmena poreske osnovice

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, nikotinske vrećice, cigarete, cigare, cigarilose i prirodni gas – u primeni od 1. maja 2024. godine
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize
 • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene iznosa akcize
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1.-30.04.2024. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.05.2024. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti /prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija/
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biogoriva, koja koriste za transportne svrhe (podnosi se obrazac REF-T)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje (podnosi se obrazac REF-G)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti, koja koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (podnose se obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, tečni nafni gas i ostale derivate nafte, koja koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda (podnose se obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biogoriva, koja se koriste za poljoprivredne svrhe

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Novi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana – stupio je na snagu 13.04.2024. godine
 • Zbog promene iznosa akciza na cigarete od 1.05.2024. godine, trgovci na veliko duvanskim proizvodima su u obavezi da Upravi za duvan dostave popisne liste i izveštaj o obimu prodaje cigareta
 • Obaveza usklađivanja zdravstvenog upozorenja na pakovanju ostalih duvanskih proizvoda (duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje i nesagorevajući duvan) najkasnije do 7.05.2024. godine

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 12. aprila 2024. godine
  • Detalji nove verzije (Hotflix 3.6)
  • Detalji nove verzije (Hotflix 3.5.3)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  – podnošenje obrasca REF 3 po isteku prvog kvartala 2024. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju