Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 16/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Postupak i rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu privrednih društava
 • Naručioci (javni i sektorski) shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Pragovi (limiti) u odnosu na koje postoji obaveza sprovođenja javnih nabavki od 1. jula 2020. godine
 • Ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – “beneficirani staž”

Informator 15/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Rokovi u postupcima javnih nabavki shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Način sticanja penzijskog staža i zdravstvenog osiguranja bez zasnivanja radnog odnosa ili obavljanja samostalne, poljoprivredne ili druge delatnosti
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora

PDV 6/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije PDV-a stranim državljanima za dobra koja otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe (Obrazac ZPPPDV)
 • Ponovo je pomeren je rok primene usklađenih dinarskih iznosa akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

Informator 14/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja kod privrednih subjekata koji u prethodnom periodu nisu redovno isplaćivali zaradu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Probni rad kao uslov pri zasnivanju radnog odnosa
 • Zakonsko izdržavanje – pravo i obaveza

Informator 13/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Rokovi za podnošenje određenih izveštaja koji su pomereni radi vanrednog stanja

 • Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica koji je pomeren radi vanrednog stanja ističe 5. jula 2020. godine
 • Procedura za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. “prinudni odmor”) duže od 45 radnih dana, po ukidanju vanrednog stanja
 • Poreske obaveze i olakšice koje zavise od srodstva lica između kojih se vrši prenos prava

PDV 5/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade sa posebnim osvrtom na promet dobara po osnovu humanitarne pomoći i donacija i njihov poreski tretman za vreme pandemije bolesti COVID-19
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija

Informator 12/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Pomereni su rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu
 • Objavljene su dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima
 • Praznovanje Praznika rada – 1. i 2. maja 2020. godine

 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Primena propisa za vreme vanrednog stanja (pregled tekstova koji su od 15.03.2020. godine objavljeni u časopisima “Informator” i “PDV” i na sajtu www.cekos.rs)

Informator 11/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Objavljena je uredba koja predstavlja pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera radi ublažavanja negativnih efekata bolesti COVID-19 – za privredne subjekte u privatnom sektoru
 • Zaključak – preporuka za isplatu 100% naknade zarade za zaposlene koji su odsutni sa rada zbog potvrđene zaraze COVID-19 ili zbog mere izolacije i samoizolacije
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

PDV 4/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a
 • Isporuka zaštitnih sredstava – maski i rukavica od strane RFZO oslobođena je od plaćanja PDV-a
 • Defiskalizacija fiskalne kase zbog privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2020. godine) – obrasci 1-7

Informator 10/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Propisi koji su doneti za vreme trajanja vanrednog stanja
 • Ranije naloženo izvršenje na zaradi, odnosno penziji izvršnog dužnika odlaže se do okončanja vanrednog stanja
 • Organizovanje poslovanja poslodavaca za vreme trajanja vanrednog stanja
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada, do koga je došlo bez krivice zaposlenog – “prinudni odmor”
 • Pitanja i odgovori (u vezi sa primenom propisa za vreme vanrednog stanja)

Informator 8-9/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Oporezivanje primanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana iznad propisanih neoporezivih iznosa
 • Oporezivanje naknade koja se isplaćuje preduzetniku i preduzetniku paušalcu na koju se plaća porez na druge prihode

PDV 3/2020

Elektronsko izdanje ›

 • Značaj računa o izvršenom prometu dobara i usluga u sistemu poreza na dodatu vrednost
 • Poreski tretman prometa dobara preko vrednosnih vaučera
 • Obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva koji se u elektronskom obliku dostavljaju preko portala Poreske uprave i pregled korisničkih uputstava (PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja)