Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 134

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 7/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKUPNINA I KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN VISINE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ (DRŽAVNOJ) SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA U 2023. GODINI

 • Način obračuna zakupnine na neodređeno vreme i koeficijent za obračun visine zakupnine za stanove u javnoj (ranije – društvenoj i državnoj) svojini
 • Način obračuna zakupnine i visina koeficijenta za obračun visine zakupnine na određeno vreme, na osnovu prava stečenog po prethodnim propisima – izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (ranije – društvenoj svojini)
 • Način obračuna zakupnine i visina koeficijenta za obračun zakupnine na neodređeno vreme za stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija
 • Prilog 1: Hronološki pregled propisa prema kojima je utvrđivana zakupnina stana na neodređeno vreme u zavisnosti od toga u čijoj je svojini stan
 • Prilog 2: Pregled važećih koeficijenata u 2023. godini za izračunavanje visine mesečne zakupnine u zavisnosti od toga u čijoj je svojini stan koji je zakupljen

IV. PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA VERSKIH PRAZNIKA U APRILU 2023. GODINE I NA UVEĆANU ZARADU ZA RAD NA DANE TIH PRAZNIKA

 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja katoličkog Uskrsa, pravoslavnog Vaskrsa i prvog dana Ramazanskog bajrama
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Pregled pojedinih kolektivnih ugovora sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU – rok je najkasnije do 3.05.2023. godine

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja APR-u
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2022. godinu (rok je najkasnije do 31.07.2023. godine)

VI. OBJAVLJEN JE PODATAK ZA UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA FRILENSERE

VII. IZMENJEN JE I DOPUNJEN PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA (Obrasci: PP OPO i PP OPO-K)

VIII. PRESTANAK PRAVA ZA PRINUDNO IZVRŠENJE OBAVEZE PROTOKOM ODREĐENOG VREMENA USLED ZASTARELOSTI

 • Uvod
 • Razlike između zastarelosti i prekluzije
 • “Faze” zastarelosti
 • Momenat od kada zastarelost počinje da teče
 • Uračunavanje vremena prethodnika, zabrana promene rokova i odricanje od zastarelosti
 • Vreme potrebno za zastarelost (rokovi zastarelosti)
 • Zastoj i prekid zastarelosti
 • Ispunjenje obaveze, odnosno namirenje potraživanja po proteku roka zastarelosti i isključivanje primene odredaba (pravila) o zastarelosti potraživanja
 • Zastarelost potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe
 • Tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima