Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 125

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 1/2024

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

Uz ovaj broj svim pretplatnicima na časopis “PDV” šaljemo: Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, decembar 2023.)

SADRŽAJ broja 1/2024:

USLOVI, NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA REFAKCIJE PLAĆENE AKCIZE NA MOTORNO GORIVO KOJE SE KORISTI ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE

 • Za koja motorna goriva koja se koriste za poljoprivredne svrhe se može ostvariti refakcija
 • Iznos refakcije akcize koji se može ostvariti
 • Ko može ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize
 • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize
 • Vođenje evidencije

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Donete su izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost /na snazi od 1.01.2024. godine/
  • Izmene i dopune koje se odnose na ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune koje se odnose na dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30. januar 2024. godine
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za obveznika PDV-a i refakcije PDV-a stranim državljanima za dobra koja otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe
  • Sadržina i uslovi poreske stimulacije
  • Način i postupak povraćaja plaćenog PDV-a putniku
   • Postupak prodavca dobara
   • Postupak putnika
   • Postupak carinskog organa
 • Podsetnik na obaveze koje treba izvršiti u januaru 2024. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 15.01.2024. godine
 • Podsetnik na novouvedenu akcizu na nikotinske vrećice i na nove iznose akciza na cigarete, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2024. godine
 • Računi za uplatu akciza na nikotinske vrećice – u primeni od 1.01.2024. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.12.2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.01.2024. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OAEL je najkasnije 15.01.2024. godine

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o elektronskom fakturisanju
 • Dokumenta objavljena na sajtu www.efaktura.gov.rs

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Novine u Šifarniku identifikacionih brojeva i u Tehničkom uputstvu za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a (u vezi sa pravom na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe)
 • Obaveštenje Ministarstva finansija u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa licima koja ostvaruju pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe – član 39g Zakona o akcizama

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obavljanje delatnosti obrade duvana nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona duvanu (“Sl. glasnik RS”, broj 92/23)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI:

 • Prilog br. 1: Stope PDV-a i PDV nadoknade za poljoprivrednike
 • Prilog br. 2: Posebna stopa PDV-a (10%)
 • Prilog br. 3: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog br. 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog br. 5: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog br. 6: Pregled iznosa i stopa akciza koji su u primeni od 1.01.2024. godine
 • Prilog br. 7: Pregled uplatnih računa