Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 126

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 2/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Izmene i dopune koje se odnose na uzimanje i upotrebu dobara i drugi promet  dobara i usluga bez naknade (čl. 11. i 11a Pravilnika o PDV-u)
 • Izmene i dopune koje se odnose na dobra i usluge  iz oblasti građevinarstva (član 24. Pravilnika o PDV-u)
 • Izmene i dopune koje se odnose na način utvrđivanja poreske osnovice kod   prometa koji se vrši uz naknadu (član 47a Pravilnika o PDV-u)
 • Izmene i dopune koje se odnose na način izmene poreske osnovice  (član 55. Pravilnika o PDV-u)
 • Izmene i dopune koje se odnose na način i postupak ostvarivanja poreskih   oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza  (čl. 80, 87, 88, 93, 95a, 96, 97, 98, 103, 105. i 119. Pravilnika o PDV-u)
 • Izmene i dopune koje se odnose na način i postupak ostvarivanja poreskih  oslobođenja kod PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza  (član 136. Pravilnika o PDV-u)
 • Izmene i dopune koje se odnose na izdavanje računa
 • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju PDV-a diplomatskim  i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama  (član 275. Pravilnika o PDV-u i član 42. Izmene pravilnika)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama  – podnošenje obrasca REF 3 po isteku četvrtog kvartala 2022. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija  obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje  zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Doneta je izmena Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate   nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period  od 1. do 31.01.2023. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.02.2023.

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Obaveza fakturisanja putem SEF-a
  • Koji privredni subjektu imaju obavezu fakturisanja putem SEF-a?
  • Ko nema obavezu izdavanja e-faktura?
 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Sistem elektronskih faktura – Detalji nove ispravke (Hotflix 3.1)
  • Sistem elektronskih faktura – Detalji nove ispravke (Hotflix 3.1.5)
  • Tabelarni pregled tipova transakcija prema obavezi evidentiranja podataka  u elektronskom evidentiranju obračuna PDV-a u SEF-u
  • Obaveštenje Ministarstva finansija o obavezama korisnika sistema   elektronskih faktura, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama  Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 138/22)
 • Često postavljana pitanja (preuzeto sa www.efaktura.gov.rs)

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja  /u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji  obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja/
  • Delatnosti iz člana 2. Uredbe, za koje ne postoji obaveza  evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Delatnosti iz člana 3. Uredbe, koje su oslobođene od obaveze  evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Delatnosti iz člana 4. Uredbe, koje su oslobođene  (i one koje nisu oslobođene) od obaveze evidentiranja  prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH  PRIJAVA I OBRAZACA U FEBRUARU 2023. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalizaciji