Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 118

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 5/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Izmene i dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Proširen je obuhvat delatnosti koje su oslobođene od obaveze evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Prečišćen tekst Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/21, 117/21 i 51/22)
 •  Stavovi Ministarstva finansija u vezi sa novim sistemom fiskalizacije

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  • Preciziranje stava 5. u članu 112. Pravilnika o PDV-u
  • Izmena odredbe člana 198. Pravilnika o PDV-u
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  • podnošenje obrasca REF 3 po isteku prvog kvartala 2022. godine
 • Poreski dužnik u prometu sekundarnih sirovina
  • Šta se smatra prometom sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV-u za koji je poreski dužnik primalac tih dobara i usluga?
  • Šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama u smislu odredbe člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV-u?
  • Obaveze i prava obveznika PDV-a – primaoca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
  • Obaveze i prava obveznika PDV-a – isporučioca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
  • Stavovi Ministarstva finansija

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.04.2022. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 16.05.2022.
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (Obrasci REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb)
  • Ostvarivanje refakcije plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti kada se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije
   • Za koja gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije se može ostvariti refakcija plaćene akcize?
   • Iznos refakcije akcize koji se može ostvariti
   • Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao pogonsko gorivo za proizvodnju električne i toplotne energije
   • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
   • Postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije
   • Ograničenje količina gasnog ulja, odnosno biotečnosti za koje se može ostvariti refakcija
   • Rokovi za odobravanje refakcije plaćene akcize
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase