Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 122

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 5/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

JEDINSTVENIM PRAVILNIKOM, KOJI SE PRIMENJUJE OD 1. JULA 2021. GODINE,
BLIŽE SE UREĐUJU ODREDBE ZAKONA O PDV-U

I. Uvod

II. Sadržina Pravilnika o PDV-u

 • Bliža objašnjenja u vezi sa predmetom oporezivanja
 • Bliža objašnjenja u vezi sa poreskim obveznikom i poreskim dužnikom
 • Bliže uređivanje mesta prometa usluga
 • Bliže uređivanje u vezi sa poreskom osnovicom
 • Bliže uređivanje u vezi sa poreskim stopama PDV-a
 • Bliže uređivanje u vezi sa načinom i postupkom ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Bliže uređivanje u vezi sa načinom i postupkom ostvarivanja poreskih oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Bliže uređivanje u vezi sa prethodnim porezom
 • Bliža objašnjenja u vezi sa posebnim postupcima oporezivanja PDV-om
 • Bliža objašnjenja u vezi sa izdavanjem računa
 • Bliža objašnjenja u vezi sa evidentiranjem obveznika
 • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije PDV-a i oblik i sadržina Pregleda obračuna PDV-a
 • Oblik, sadržina i način vođenja poreske prijave PDV (Obrazac PPPDV)
 • Prestanak svojstva obveznika PDV-a
 • Bliže uređivanje povraćaja, refakcije i refundacije PDV-a
 • Prelazne odredbe 

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku prvog kvartala 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2021. godine
   – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.05.2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

II. Fiskalne kase

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa