Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 128

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 8/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU /rok za dostavljanje poreske prijave PPDG-2R za obveznike je najkasnije do 16.05.2022. godine/

 • Uvodne napomene
 • Obveznik godišnjeg poreza
 • Dohodak za oporezivanje godišnjim porezom
  • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
  • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
  • Dodatno umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji su na dan 31.12.2021. godine imali manje od 40 godina života
  • Dohodak za oporezivanje
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Osnovica godišnjeg poreza i obračun godišnjeg poreza
  • Lični odbici
  • Obračun godišnjeg poreza
   • Poreske stope za obračun godišnjeg poreza (član 89. Zakona)
   • Poreski kredit iz člana 89a Zakona po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond
  • Primeri za utvrđivanje dohotka za oporezivanje, poreske osnovice i obračuna godišnjeg poreza za lica starija od 40 godina života i za lica mlađa od 40 godina života
   • Primeri za obveznike koji su na dan 31.12.2021. bili stariji od 40 godina života
   • Primeri za obveznike koji su na dan 31.12.2021. bili mlađi od 40 godina života
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana (Obrazac PPDG-2R)
  • Produženje roka za podnošenje poreske prijave
  • Kaznene odredbe
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu
  • Unošenje podataka o prihodima koji se oporezuju (deo 3. obrasca PPDG-2R)
  • Utvrđivanje poreza u poreskoj prijavi
  • Plaćanje poreza

III. DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 4.05.2022. godine

IV. USKRŠNJI I VASKRŠNJI PRAZNICI U 2022. GODINI SE PRAZNUJU OD 15. DO 18. APRILA, ODNOSNO OD 22. DO 25. APRILA

 • Model izjave zaposlenog o korišćenju prava iz člana 4. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja katoličkog Uskrsa i pravoslavnog Vaskrsa
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
   • Primer obračuna zarade i naknade zarade za dane praznika
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • rimer obračuna zarade i uvećane zarade za rad na dan praznika i naknade zarade za dane praznovanja
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
  • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. NAKNADA ZARADE, ODNOSNO PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJE)

 • Osiguranici koji mogu i oni koji ne mogu da ostvare pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Osiguranici zaposleni koji imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
   • Pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja pripada i penzionisanim licima koja su ponovo zasnovala radni odnos
  • Osiguranici koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Slučajevi zbog kojih se osiguranik može naći na bolovanju i za koje vreme može ili ne može ostvariti pravo na naknadu zarade
  • Slučajevi kada osiguraniku pripada pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Slučajevi u kojima osiguranicima ne pripada pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Overena isprava o osiguranju kao uslov za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Prethodni staž obaveznog osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i naknadu zarade za vreme bolovanja na teret RFZO
  • Uslovi za ostvarivanje prava po osnovu zdravstvenog osiguranja na teret poslodavca
 • Obezbeđivanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
  • Naknada zarade koja se od prvog dana bolovanja obezbeđuje na teret RFZO
  • Naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti obezbeđuje poslodavac od prvog dana bolovanja sve dok traje radni odnos, a potom RFZO
  • Naknada zarade u posebnim slučajevima
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za zaposlene za vreme bolovanja na teret poslodavca
  • Primer obračuna osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja koje se isplaćuje zaposlenom na teret poslodavca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca za zaposlene invalide rada II i III kategorije
  • Način utvrđivanja osnovice za zaposlene koji u toku trajanja bolovanja raskinu radni odnos sa jednim poslodavcem i zaključe ugovor o radu sa drugim poslodavcem
  • Osnov za obračun naknade plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana koja se isplaćuje na teret sredstava poslodavca
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO
  • Osnov naknade zarade za zaposlene za vreme bolovanja na teret RFZO
   • Način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade na teret RFZO kada je osiguranik ostvario zaradu i/ili naknadu zarade za svih prethodnih 12 meseci
   • Način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade kada zaposleni u pojedinim mesecima u prethodnih 12 kalendarskih meseci nije bio u radnom odnosu i nije ostvario zaradu
   • Kada zaposleni ni u jednom od prethodnih 12 kalendarskih meseci nije ostvario zaradu
  • Naknada zarade za lica koja nisu ispunila uslov u pogledu prethodnog staža osiguranja
  • Osnov za obračun naknade za vreme bolovanja na teret RFZO za zaposlene koji su radili kod više poslodavaca
  • Način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret RFZO za zaposlene invalide rada II i III kategorije
  • Osnov za obračun naknade za vreme bolovanja za preduzetnike, sveštenike i verske službenike, javne beležnike i javne izvršitelje
  • Najviši osnov za obračun naknade zarade na teret RFZO
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja kako na teret poslodavca tako i na teret RFZO
  • Minimalan i maksimalan iznos naknade zarade za vreme bolovanja
  • Visina naknade zarade na teret RFZO zaposlenom čiji poslodavac ne vrši isplatu zarade zaposlenima, a obračunava i uplaćuje doprinos na najnižu osnovicu
  • Visina naknade za vreme odsustva sa rada usled zarazne bolesti COVID-19 ili u vezi sa ovom bolešću
   • Spisak kolektivnih ugovora kod kojih je izvršena dopuna u skladu sa Zaključkom iz aprila 2020. godine (propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova za naknadu za vreme bolovanja ili odsustva sa rada u vezi sa bolešću COVID-19)
   • Visina naknade zarade za vreme kućne izolacije (obolelih lica)
   • Visina naknade zarade za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica)
    • Poreski tretman refundacije zaposlenom troškova testiranja na zaraznu bolest COVID-19 od strane poslodavca
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade u slučaju bolesti, odnosno povrede na radu ili profesionalne bolesti
  • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme nege člana uže porodice
 • Obaveza zaposlenog da dostavi Obaveštenje poslodavcu o privremenoj sprečenosti za rad
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad radi utvrđivanja na čiji teret se vrši isplata zarade
  • Slučajevi kada se dani bolovanja osiguranika povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade
  • Slučajevi kada se dani privremene sprečenosti za rad osiguranika ne povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade
 • Obaveza poslodavca da obračuna i isplati naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava RFZO
 • Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade zarade za vreme bolovanja
  • Primer obračuna poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme bolovanja bilo na teret sredstava poslodavca ili RFZO
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD
  • Knjiženje naknade zarade na teret poslodavca
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanja, koja se isplaćuje na teret RFZO
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
 • Kaznene odredbe u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Rezime: bolovanje na teret poslodavca i na teret RFZO /tabelarni pregled visine prava, perioda isplate, osnova za obračun naknade/
  • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
  • Period isplate naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca i RFZO
  • Osnovica za obračun i način obračuna naknade zarade za vreme bolovanja – na teret poslodavca i na teret RFZO

VI. PITANJA I ODGOVORI