Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 122

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 6/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

NOVA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA OD 1. JULA 2021. GODINE  (u skladu sa novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost)

 • Uvodne odredbe
 • Normativna uređenost poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. jula 2021. godine
 •  Određivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. jula 2021. godine
  • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, a ne izvršilac prometa dobara i usluga?
  • Šta se ne smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?
  • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kao uslova za sticanje svojstva poreskog dužnika
   • Kako se utvrđuje uslov vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Obaveze i prava poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Obaveze i prava poreskog dužnika – obveznika PDV-a primaoca dobara i usluga u oblasti građevinarstva
   • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave i Pregleda obračuna PDV-a
   • Prava koja ima poreski dužnik – primalac dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a
   • izvršilac radova iz oblasti građevinarstva
   • Obaveza izdavanja računa o izvršenom prometu iz oblasti građevinarstva
   • Pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2021. godine
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 30.06.2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Usvojen je Zakon o izmeni Zakona o akcizama
  • Izmena naimenovanja alkoholnih pića na koja se plaća akciza
  • Izmena osnovice i iznosa akcize na alkoholnih pića
  • Šta se smatra alkoholnim pićima na koja se od 5. juna 2021. godine plaća akciza?
  • Obaveze koje treba izvršiti zbog izmene osnovice i iznosa akcize na alkoholna pića
  • Prelazne i završne odredbe Izmene zakona
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. maja 2021.

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Propisi u vezi sa Zakonom o fiskalizaciji čija primena počinje 1.07.2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 • Predmet oporezivanja
 • Prethodni porez

PRILOG 1: Pregled iznosa i stopa akciza