Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 130

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 12/2022

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISANI SU NAČIN EVIDENTIRANJA I OBAVEŠTAVANJA NADLEŽNIH ORGANA O JAVNIM PRIHODIMA “FRILENSERA” OSTVARENIM U PERIODU 1.01.2015.-31.12.2022. GODINE, KOJE REŠENJEM UTVRĐUJE PORESKA UPRAVA I NOVE ŠIFRE KOJE SE UNOSE U OBRAZAC PP OPO

IV. USVOJENA JE UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU PODSTICAJA  POSLODAVCIMA KOJI ZAPOŠLJAVAJU NOVONASTANJENA LICA

 • Poslodavci koji mogu da ostvare pravo na korišćenje podsticaja
 • Poslodavci koji nemaju pravo na korišćenje podsticaja
 • Novonastanjena lica za koja se može ostvariti pravo na podsticaj
 • Ostvarivanje prava na dodelu podsticaja
 • Visina podsticaja
 • Podnošenje prijave za ostvarivanje prava na podsticaj
 • Prenos sredstava poslodavcima koji su ostvarili pravo na dodelu podsticaja
 • Gubitak prava na podsticaj
 • Povraćaj sredstava podsticaja
 • Primer obračuna zarade za novonastanjeno lice po Uredbi
 • Primer obračuna zarade za novonastanjeno lice prema članu 15v ZPDG i članu 15a ZDOSO
 • Prilog: Uporedni pregled uslova propisanih Uredbom i čl. 15v ZPDG i čl. 15a ZDOSO

V. OBAVEZA I NAČIN DONOŠENJA PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA (“TEHNOLOŠKI VIŠAK”)

 • Obaveza izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa utvrđenim viškom zaposlenih
 • Obaveza donošenja Programa
 • Sadržaj Programa
 • Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih
 • Procedura za usvajanje Programa
 • Mere za novo zapošljavanje
 • Prestanak radnog odnosa za zaposlene za koje nije bilo mogućnosti novog zapošljavanja
 • Kaznene odredbe

VI. PRAVO NA OTPREMNINU ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA – “TEHNOLOŠKI VIŠAK”

 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, shodno Zakonu o radu – “tehnološki višak”
  • Visina otpremnine
  • Poreski tretman otpremnine
  • Prijem u radni odnos posle utvrđivanja “tehnološkog viška” zaposlenih
  • Kaznene odredbe
  • Izvodi iz nekih službenih mišljenja u vezi za otpremninom koja se isplaćuje u slučaju proglašenja “tehnološkog viška”
  • Pitanja i odgovori objavljeni u “Cekos in”-ovoj “online” elektronskoj zbirci u vezi sa otpremninom zaposlenih koji su proglašeni “tehnološkim viškom”
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog, shodno drugom zakonu i posebnim kolektivnim ugovorima
 • Pravo na otpremninu po prestanku radnog odnosa zaposlenih proglašenih viškom u postupku privatizacije

VII. UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA (SUSPENZIJA)

 • Udaljenje zaposlenog sa rada po Zakonu o radu
 • Prava zaposlenog za vreme udaljenja sa rada
 • Visina i način obračuna naknade zarade za vreme udaljenja sa rada iz čl. 165. i 166. Zakona o radu
 • Udaljenje zaposlenog sa rada po posebnim zakonima
 • Udaljenje sa rada u posebnim kolektivnim ugovorima

VIII. OPOREZIVANJE PRIHODA OD NEPOKRETNOSTI I PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI

 • Uvodne napomene
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti
  • Davanje zakupljene nepokretnosti od strane zakupca – pravnog lica i preduzetnika na korišćenje svojim zaposlenim radnicima
  • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca (pravnog lica i preduzetnika)
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari
 • Obaveza izdavanja fiskalnih računa kod davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari