Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Informator
PDV

Informator 4/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Zakonska, profesionalna i interna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju regulativu primenjuju prilikom sastavljanja FI za 2021. godinu
 • Dostavljanje, rokovi i naknada za obradu i javno objavljivanje FI za 2021. godinu
 • Sastavljanje obrazaca FI za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Završni račun budžetskih korisnika, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova za 2021. godinu

Informator 3/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2022. godine
 • Dan državnosti Srbije – Sretenje praznuje se 15. i 16. februara 2022. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2021. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2022. godine
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Informator 1/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2022. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2022. do 31.12.2022. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimalne zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za januar 2022. godine
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2022. godini (u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)

PDV 1/2022

Elektronsko izdanje ›

 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Izmene podzakonskih akata donetih za bližu primenu Zakona o akcizama
 • Uporedni pregled delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Novoj uredbi), tj. fiskalne kase (shodno Staroj uredbi)

Informator 26/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Zaposleni, tj. lica koja od 1.01.2022. godine započnu odsustvo sa rada zbog porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ostvarivaće pravo na naknadu zarade i ostale naknade po ovom osnovu maksimalno u visini od 5 (umesto 3) prosečnih zarada u Republici Srbiji
 • Oporezivanje primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora i referenduma
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2022. godine
 • Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Informator 25/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravo zaposlenih na praznovanje praznika u decembru 2021. godine i januaru 2022. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Prava i obaveze potrošača i trgovaca po novom Zakonu o zaštiti potrošača
 • Izmenjen je Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (od 1.01.2022. godine smanjenje poreza pri registraciji motornih vozila preko 2.000 cm3)

PDV 12/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Poreski tretman ambalaže od 1. januara 2022. godine
 • Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Informator 24/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
 • Obračun amortizacije za 2021. godinu
 • Pristupanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i poreski tretman uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove

PDV 11/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Fiskalizacija – Privredni subjekti koji su u obavezi da evidentiraju promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Donete su izmene i dopune podzakonskih akata (pravilnika) za bližu primenu Zakona o fiskalizaciji
 • Obaveza popisa i utvrđivanja manjka povratne ambalaže na dan 31.12.2021. godine
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za industrijske svrhe

Informator 23/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Propisan je novi obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave i jedinica lokalnih samouprava
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su, pored Srbije, radila u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) i uslovi za sticanje prava u 2021. i 2022. godini

Informator 22/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu
 • Ko može u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2021. i u 2022. godini i kada ići?