Elektronska izdanja stručnih časopisa i knjiga

Za korišćenje elektronskih izdanja časopisa (i određenih knjiga iz edicije “Propisi”) neophodno je da:

• se ulogujete sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup sajtu www.cekos.rs i

• da imate aktivnu pretplatu na odgovarajući stručni časopis.

U elektronskim izdanjima možete vršiti  pretragu, a download i štampa su onemogućeni (svi pretplatnici dobijaju štampano izdanje časopisa). 

Pretraga tema u okviru časopisa i informacije o sadržajima su dostupne svim posetiocima sajta.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435


Web sajt www.strucnaliteratura.rs je u vlasništvu i njime upravlja “Cekos in” – Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o. (u daljem tekstu “Cekos in”).

Svi sadržaji objavljeni na stranicama zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, te se ne smeju objavljivati,  kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka “Cekos in”-a. 

Search
Generic filters
Izaberite časopis za pretragu
Informator
PDV
Edicija Propisi
Search
Generic filters
Informator
PDV
Edicija Propisi

PDV 12/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Poreski tretman ambalaže od 1. januara 2022. godine
 • Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Informator 24/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
 • Obračun amortizacije za 2021. godinu
 • Pristupanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i poreski tretman uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove

PDV 11/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Fiskalizacija – Privredni subjekti koji su u obavezi da evidentiraju promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Donete su izmene i dopune podzakonskih akata (pravilnika) za bližu primenu Zakona o fiskalizaciji
 • Obaveza popisa i utvrđivanja manjka povratne ambalaže na dan 31.12.2021. godine
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za industrijske svrhe

Informator 23/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Propisan je novi obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave i jedinica lokalnih samouprava
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su, pored Srbije, radila u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) i uslovi za sticanje prava u 2021. i 2022. godini

Informator 22/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu
 • Ko može u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2021. i u 2022. godini i kada ići?

PDV 10/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Fiskalizacija – Novi propisi za primenu sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – obrasci AM-C, AM-A i AM-K (rok za dostavljanje je 15.10.2021. godine)
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni naftni gas) i biotečnosti koje se koriste za grejanje i podnošenje Obrasca REF-G

Informator 21/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
 • Odgovori na pitanja “frilensera” u vezi sa načinom utvrđivanja njihovog staža osiguranja

Informator 20/2021

Elektronsko izdanje ›

 • Prekovremeni i smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Mogućnost samoinicijativnog prijavljivanja poreskog prekršaja pravnih lica i preduzetnika (shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2022. godinu
 • Minimalna cena rada po radnom času za isplate u periodu januar-decembar 2022. godine utvrđena je u iznosu od 201,22 dinara neto