Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana:

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 7/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2020. GODINE

IV. USVOJEN JE PROGRAM DIREKTNIH DAVANJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU U 2021. GODINI

 • Subjekti koji imaju pravo na direktna davanja
 • Iznos i način utvrđivanja direktnih davanja koji se može ostvariti
 • Rok za korišćenje primljenih direktnih davanja
 • Prihvatanje direktnih davanja
 • Isplata direktnih davanja
 • Obaveza plaćanja poreza i doprinosa pri isplati primljenih direktnih davanja
 • Gubitak prava na direktna davanja
 • Rezime

V. USVOJEN JE NOVI PROGRAM SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE PRIVREDE

 • Pravo na bespovratna sredstva
 • Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava
 • Način prihvatanja bespovratnih sredstava
 • Gubitak prava na korišćenje bespovratnih sredstava
 • Isplata bespovratnih sredstava

VI. PREPORUKA VLADE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PRIPADAJUĆEG GODIŠNJEG ODMORA ZA 2019. I 2020. GODINU, KOJI ZAPOSLENI NISU ISKORISTILI ZBOG PRIRODE POSLA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA, ODNOSNO BOLOVANJA ILI IZOLACIJE, U VEZI SA ZARAZNOM BOLEŠĆU COVID-19

VII. POKLONI POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA I NJIHOV PORESKI TRETMAN

 • Davanje zaposlenim ženama od strane njihovog poslodavca povodom Dana žena
  • Osnov za davanje poklona za Dan žena zaposlenim ženama
  • Način obračuna i isplate davanja za Dan žena zaposlenim ženama od strane poslodavca
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za Dan žena – 8. mart ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena
 • Tretman osmomartovskih poklona sa aspekta PDV-a

VIII. JUBILARNE NAGRADE – OSTVARIVANJE PRAVA U 2021. GODINI SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM PROPISIMA

 • Mogućnost utvrđivanja prava na jubilarnu nagradu
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Jubilarne nagrade prema posebnim kolektivnim ugovorima zaključenim za teritoriju Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze
  • Isplata zaposlenom licu kod poslodavca
  • Isplata licu koje nije u radnom odnosu kod isplatioca
  • Plaćanje propratnih događaja povodom jubileja

IX. MOGUĆNOST ISPLATE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIMA U 2021. GODINI

 • Poreski tretman godišnjih nagrada koje se isplaćuju zaposlenima
 • Zabrana isplate godišnjih nagrada
 • Kolektivni ugovori i druga akta u kojima je predviđena isplata godišnje nagrade

X. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE VRŠE DO 31.03.2021. GODINE

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige
 • Utvrđivanje poreza na imovinu
 • Kada nastaje, a kada prestaje poreska obaveza?
 • Poreska osnovica
  • Fer vrednost kao poreska osnovica
  • Poreska osnovica utvrđena primenom korisne površine i prosečne cene 1 m2
  • Poreska osnovica kad prosečne cene nisu utvrđene zbog nedovoljnog prometa
  • Knjigovodstvena vrednost kao poreska osnovica
  • Nabavna vrednost kao poreska osnovica
  • Razvrstavanje nepokretnosti u odgovarajuće grupe za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu
 • Primer utvrđivanja poreza za imovinu za koju je poreska obaveza nastala pre 2021. godine

XI. PROPISI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOM I DRUGOM VANREDNOM ZASEDANJU, MEĐUNARODNI SPORAZUM KOJI JE USVOJILA VLADA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

 • Usvojeni zakon
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RS”, br. 35/19 i 88/19)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 27/18 – dr. zakon, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni)
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i protokola
 • Međunarodni sporazum koji je usvojila Vlada RS
 • Obaveštenja o stupanju na snagu pojedinih međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

XII. SLUŽBENO MIŠLJENJE I OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA /računovodstvo, revizija, digitalna imovina/