Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 140

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 7/2023

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

I. Predmet Zakona o elektronskom fakturisanju, propisi, subjekti koji imaju obavezu izdavanja e-fakture, posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, SEF

 • Subjekti na koje se primenjuje ZEF
 • Propisi (podzakonska akta i druga dokumenta)
 • Značenje pojedinih pojmova upotrebljenih u ZEF
 • Subjekti koji imaju obavezu izdavanja elektronske fakture
 • Slučajevi za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture
 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a
  • Subjekti koji su dužni da elektronski evidentiraju obračun PDV-a
  • Način evidentiranja elektronskog obračuna PDV-a
   • Podaci koje sadrže zbirna i pojedinačna evidencija (shodno Pravilniku o elektronskoj fakturi)
  • Tabelarni pregled tipova transakcija prema obavezi evidentiranja podataka u elektronskom evidentiranju obračuna PDV-a u SEF-u (pojedinačna ili zbirna evidencija)
  • Novčane kazne za slučaj da obveznik ne evidentira PDV elektronski

II. Elektronska faktura – osnovni elementi, postupanje kroz SEF, čuvanje, SUF, centralni informacioni posrednik, informacioni posrednik i zaštita podataka

 • Osnovni elementi elektronske fakture
 • Postupanje sa elektronskim fakturama kroz SEF
  • Izdavanje i prijem elektronske fakture
  • Prihvatanje i odbijanje elektronske fakture
  • Sistem elektronskih faktura (SEF) i Interno tehničko uputstvo
  • Čuvanje elektronskih faktura
  • Sistem za upravljanje fakturama (SUF)
  • Centralni informacioni posrednik
   • Registar informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija
  • Informacioni posrednik
  • Zaštita podataka

III. Inspekcijski nadzor

IV. Pokrajinska uredba o načinu postupanja sa elektronskim fakturama

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim DKP i MO – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 31. juli 2023. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 17.07.2023. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.06.2023. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.07.2023.

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Novi (jedinstveni) pravilnik o bližem uređivanju odredaba Zakona o elektronskom fakturisanju
  • Sadržina pravilnika za bližu primenu odredaba ZEF
   • Način i postupak registrovanja za pristup SEF-u
   • Način pristupanja i korišćenja SEF-a
   • Način primene standarda elektronskog fakturisanja
   • Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi
   • Način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u
   • Status zbirne i pojedinačne evidencije o obračunu PDV-a
   • Postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a
   • Korišćenje podataka iz SEF-a
   • Način postupanja Centralnog informacionog posrednika
   • Posebne odredbe
   • Prelazna odredba
 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu (polugodišnji izveštaji)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za drugi kvartal 2023. godine)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalizaciji
 • Primena propisa o akcizama