Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 145

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 1/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2019. godine (po područjima)
 • Objavljen je Aneks III PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 • Produženo je važenje PKU za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
 • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
 • Vlada RS je novom uredbom uredila bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje
 • Izmene i dopune pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica
 • Izmenjeni su obrasci u vezi sa naknadom za zaštitu i unapređivanje životne sredine

II. PRIMENA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD 1. JANUARA 2020. GODINE

III. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2020. GODINE IZNOSI 16.300 DINARA

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
 • Utvrđivanje poreske osnovice za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
 • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2021. godine

IV. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE I OBRASCI ZA PRERAČUN, ZA ISPLATE U PERIODU 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE

V. MINIMALNA NETO ZARADA ZA 2020. GODINU I NAČIN OBRAČUNA PRI ISPLATAMA U JANUARU 2020. GODINE

VI. MAKSIMALNA ZARADA I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE KOD RADA NA PRATEĆIM I POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA U JAVNOM SEKTORU U 2020. GODINI

VII. DONETA JE ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2020. GODINI

VIII. NAČIN I VISINA OGRANIČENJA IZVRŠENJA NA ZARADI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA – FIZIČKOG LICA POČEV OD 1. JANUARA 2020. GODINE

IX. PRIMANJA FIZIČKIH LICA KOD KOJIH JE PROMENJEN PORESKI TRETMAN POČEV OD 1. JANUARA 2020. GODINE shodno Zakonu o porezu na dohodak građana

X. FISKALNE OLAKŠICE KAO MERA ZA PODSTICAJ U ZAPOŠLJAVANJU KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA /nove olakšice u primeni od 1.01.2020. godine/ – shodno Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

XI. IZMENJENI SU OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA POREZE NA IMOVINU

XII. OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2019. GODINU

 • Obračun računovodstvene amortizacije za 2019. godinu
  • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
  • Osnovica za obračun računovodstvene amortizacije
  • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
  • Metode obračuna računovodstvene amortizacije
  • Primer obračuna računovodstvene amortizacije i knjiženje iste
 • Obračun poreske amortizacije za 2019. godinu
  • Poreska amortizacija za sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine (obrazac OA)
  • Poreska amortizacija za sredstva stečena počev od 1.01.2019. godine (obrazac POA)
  • Rekapitulacija ukupno obračunate poreske amortizacije za 2019. godinu 

XIII. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2019. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2020. GODINE

XIV. OD 1. JANUARA 2020. GODINE PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA OSTVARUJU I PRAVO NA JEDNOKRATNO NOVČANO DAVANJE ZA DRUGOROĐENO DETE

XV. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2019. GODINI, MEMORANDUMI KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA