Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 113

Format: A5


ISSN 1820-4651 = PDV. Porez na dodatu vrednost
COBISS.SR-ID 119255308

PDV 3/2021

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE  PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNICIMA /normativna uređenost, prava i obaveze/

 • Sadržina i način funkcionisanja posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike
  • Na koja se lica poseban postupak oporezivanja odnosi?
  • Kada se poljoprivrednicima priznaje pravo na PDV nadoknadu?
   • Šta se smatra poljoprivrednim i šumskim proizvodima i poljoprivrednim uslugama čiji promet obezbeđuje pravo na PDV nadoknadu?
  • Obaveza obračunavanja i isplate PDV nadoknade poljoprivrednicima
  • PDV nadoknada i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Prestanak primene posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike
  • Prestanak posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike po sili zakona
  • Prestanak posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike dobrovoljnim opredeljivanjem

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, cigare i cigarilose – u primeni od 15. februara 2021. godine
  • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 15. februara 2021. godine
  • Novi (usklađeni) dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 20.02.2021. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 20.02.2021. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 28. februara 2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.03.2021. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi (usklađeni) iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
  • Novčane kazne za prekršaje za neregistrovano obavljanje delatnosti

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U MARTU 2021. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori iz oblasti PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski dužnik
  • Poreska osloođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska osloođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Refundacija PDV-a kupcu prvog stana

PRILOZI:

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa