Digitalna izdanja stručnih časopisa "Informator" i "PDV"

Broj strana: 144

Format: A5


ISSN 0354-2831 = Informator – Cekos in

COBISS.SR-ID 28572428

Informator 11/2020

POGLEDAJTE ELEKTRONSKO IZDANJE

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJI SU DONETI ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA (nastavak teme iz “Informator”-a broj 10/2020)

 • Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uredba o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 53/20)
 • Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita (“Sl. glasnik RS”, br. 42/20)
 • Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 49/20)
 • Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije (“Sl. gl. RS”, br. 52/20)
 • Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću (“Sl. glasnik RS”, br. 49/20)
 • Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu (“Sl. glasnik RS”, br. 48/20)
 • Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 43/20)
 • Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola (“Sl. glasnik RS”, br. 49/20)
 • Odluke o otvaranju privremenih objekata za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – “Beogradski sajam”, “Novosadski sajam” i “Hala Čair”
 • Odluka o naknadama u platnom prometu kod uplata i prenosa novčanih sredstava radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 42/20)
 • Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 52/20)
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo (“Sl. glasnik RS”, br. 54/20)
 • Uputstvo o načinu i mestu sprovođenja pojačanog zdravstvenog nadzora u objektima za zdravstveno siguran smeštaj (“Sl. glasnik RS”, br. 43/20)
 • Zaključak (Vlade 05 broj 53-2926/2020, o uspostavljanju Informacionog sistema COVID-19) – “Sl. glasnik RS”, br. 50/20

III. OBJAVLJENA JE UREDBA KOJA PREDSTAVLJA PRAVNI OKVIR ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA RADI UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH EFEKATA BOLESTI COVID-19 – ZA PRIVREDNE SUBJEKTE U PRIVATNOM SEKTORU

– Lica koja mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom

– Uslovi za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih Uredbom

 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte u privatnom sektoru
  • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte pravna lica
   • Fiskalna pogodnost – odlaganje plaćanja poreza i doprinosa
   • Fiskalna pogodnost – odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit
  • Fiskalne pogodnosti za preduzetnike
   • Fiskalna pogodnost – odlaganje plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti
   • Fiskalna pogodnost – odlaganje plaćanja poreza i doprinosa.
 • Direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
  • Direktna davanja preduzetnicima i pravnim licima koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja
  • Direktna davanja velikim pravnim licima
 • Prihvatanje mera i gubitak prava na korišćenje mera
 • Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
 • PDV tretman prometa bez naknade za zdravstvene svrhe
 • Zabrana isplate dividende
 • Velika pravna lica koja ne mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom, ali mogu da vrše isplatu dividende do kraja 2020. godine
 • Uplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije
 • Kaznene odredbe

IV. ZAKLJUČAK – PREPORUKA ZA ISPLATU 100% NAKNADE ZARADE ZA ZAPOSLENE KOJI SU ODSUTNI SA RADA ZBOG POTVRĐENE ZARAZE COVID-19 ILI ZBOG MERE IZOLACIJE I SAMOIZOLACIJE

V. UREDBA O DODATKU OD 10% NA OSNOVNU PLATU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I ODREĐENIH ZAPOSLENIH KOJI OBAVLJAJU POSLOVE U OBLASTI ZDRAVLJA – POČEV OD PLATE ZA APRIL 2020. GODINE

VI. ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA MOGU DA, BEZ SAGLASNOSTI KOMISIJE, BROJ DODATNO ANGAŽOVANIH LICA ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA ZADRŽE NA NIVOU OD 15. MARTA 2020. GODINE

VII. POMERENI SU ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE ZAVRŠNIH RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA

VIII. IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

IX. ZAKLJUČAK – PREPOPUKA VLADE O NAČINU KORIŠĆENJA NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA ZA 2019. GODINU U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

X. MOGUĆNOST UVOĐENJA MINIMALNE ZARADE ZA SVE ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA U VREME VANREDNOG STANJA

 • Razlozi za donošenje Odluke o uvođenju minimalne zarade za sve zaposlene kod poslodavca
 • Isplata razlike zarade
 • Rok na koji se uvodi minimalna zarada
 • Nastavak isplate minimalne zarade
 • Odgovornost poslodavca
 • Primer Odluke o uvođenju minimalne zarade
 • Primer Odluke o nastavku uvođenja minimalne zarade

XI. IZMENE U PROCEDURI ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO (tzv. “PRINUDNI ODMOR”) DUŽE OD 45 RADNIH DANA ZA VREME VANREDNOG STANJA

XII. OMOGUĆENO JE I ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PORODILJE KOJE PRVI PUT PODNOSE ZAHTEV ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA, ZA VREME VANREDNOG STANJA

XIII. OBAVEZA ZAPOSLENIH PORODILJA, KOJE SU NA ODSUSTVU SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA, DA ZA VREME VANREDNOG STANJA PRIJAVE SVAKU PROMENU U RADNOPRAVNOM STATUSU KOJA JE OD UTICAJA NA ISPLATU NAKNADE ZARADE

XIV. DA LI SE ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA POSTUPA PO REŠENJIMA PORESKE UPRAVE O PRINUDNOJ NAPLATI PORESKE OBAVEZE IZ ZARADE/NAKNADE ZARADE?

XV. FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA I LICA SA INVALIDITETOM

 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novog lica
  /važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2020. godine/
  • Obračun zarade za novozaposleno lice
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD za zaradu novozaposlenih lica
  • Podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje najmanje dva nova lica
  /važi za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2020. godine/
  • Obračun zarada za novozaposlena lica
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD
  • Podnošenje zahteva za povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica
 • Fiskalne olakšice za novoosnovanog poslodavca
  /osnovanog, odnosno registrovanog zaključno sa 31.12.2020. godine/
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost
  /za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana osnivanja društva – primena od 1.03.2020. godine/
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica
  /za zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2022. – primena od 1.01.2020. godine/
  • Popunjavanje Obrasca PPP-PD
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom
  /za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa/
  • Primer obračuna zarade i popunjavanje Obrasca PPP-PD za novozaposleno lice sa invaliditetom za koje poslodavac koristi fiskalne olakšice
  • Knjiženje zarada i olakšica za novozaposlena lica sa invaliditetom
 • Tabelarni prikaz fiskalnih olakšica propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

XVI. OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa
  • Prethodni staž kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  • Osnov prestanka radnog odnosa kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  • Podnošenje zahteva Nacionalnoj službi radi uvođenja u evidenciju nezaposlenih lica kao uslov za otvarivanje prava na novčanu naknadu i rok za podnošenje zahteva
  • Podnošenje zahteva za vreme vanrednog stanja
  • Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za novčanu naknadu
  • Lica koja nemaju pravo na novčanu naknadu
 • Pravo na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje
 • Visina novčane naknade i način njenog obračuna i isplate
 • Podsticaj za korisnike novčane naknade
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe
 • Primena sporazuma o socijalnom osiguranju

XVII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA KOJIMA SE PROPISUJE NAČIN PODNOŠENJA PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 2) I PORESKE PRIJAVE (Obrazac PPDG-1S) ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2019. GODINU /krajnji rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2019. godinu je 15. april 2020./